Cao Bằng: Ngành y tế đoàn kết - năng động - sáng tạo nâng cao đạo đức nghề nghiệp

Ngành y tế tỉnh hiện có gần 3.000 CCVC,NLĐ với 22 đơn vị trực thuộc trong toàn tỉnh. Để cụ thể hóa việc học và làm theo Bác, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 12 điều y đức và các phong trào thi đua của ngành, đơn vị, như: “Làm theo lời Bác, cán bộ y tế đoàn kết - năng động - sáng tạo, nâng cao đạo đức nghề nghiệp”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Quy tắc ứng xử của cán bộ CCVC,NLĐ làm việc tại các cơ sở y tế”…

Trong quá trình triển khai, toàn ngành chú trọng thực hiện học tập với làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của CCVC,NLĐ các đơn vị thuộc, trực thuộc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng đề ra những tiêu chuẩn cụ thể về nghề nghiệp, đạo đức, tác phong, ý thức trách nhiệm và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Yêu cầu cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đề cao trách nhiệm nêu gương, đổi mới phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; gương mẫu rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống; phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, tự phê bình và phê bình, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Cán bộ, đảng viên, CCVC đổi mới phong cách tận tụy với công việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại và có trách nhiệm cao với nhân dân. Hằng năm, toàn ngành tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Phối hợp với Công đoàn ngành phát động phong trào thi đua học và làm theo Bác với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường y đức, nâng cao nghiệp vụ”. 100% CBCCVC đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch học tập và làm theo gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện; lấy kết quả thực hiện các nội dung đăng ký làm tiêu chí bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm.

 

 Y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh phẫu thuật tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học qua cuống.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, toàn ngành tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy cán bộ theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, bảo đảm tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, công tác dự phòng, các chương trình mục tiêu y tế - dân số; chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; quan tâm sửa đổi lề lối, tác phong làm việc, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CCVC. Ngành ytế đẩy mạnh kết hợp hài hòa giữa y học hiện đại với y học cổ truyền, giữa trình độ chuyên môn và y đức của đội ngũ thầy thuốc, từng bước nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Từ năm 2021 đến nay, thấm nhuần lời dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”, “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”, cán bộ, đảng viên, CCVC, NLĐ các đơn vị thuộc, trực thuộc luôn vững vàng bản lĩnh, nỗ lực vượt lên khó khăn, thử thách nơi tuyến đầu chống đại dịch Covid-19, hoàn thành tốt vai trò tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế”, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định sức khỏe và đời sống cho nhân dân; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với ngành y tế cả nước nói chung và Cao Bằng nói riêng.

Những tháng đầu năm 2023, đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp khó dự đoán, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Tập trung chỉ đạo, lãnh đạo toàn ngành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao. Các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và dịch bệnh mới nổi khác được giám sát chặt chẽ và khống chế kịp thời; không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn. Triển khai toàn diện các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên tất cả các lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu y tế - dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm. Chất lượng công tác khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng ngày càng được nâng cao. Kết quả, năm 2023 toàn ngành khám, chữa bệnh cho trên 664.000 lượt người, trong đó, điều trị nội trú cho trên 87.000 lượt bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh toàn tỉnh đạt 86,2%. Nhiều kỹ thuật mới được đưa vào ứng dụng trong khám và điều trị, tích cực thực hiện công tác phân tuyến kỹ thuật tại tuyến y tế cơ sở, điển hình có Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai thực hiện 39 kỹ thuật mới, kỹ thuật cao như: phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng phương pháp pha co; phẫu thuật “Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học qua cuống; tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học có bóng” để điều trị các bệnh lý xẹp cột sống. Thành lập Khoa sức khỏe tâm thần và đơn vị đột quỵ, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến tỉnh. Bình quân toàn tỉnh có 15 bác sĩ/vạn dân. 85,71% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, có 35 giường bệnh/vạn dân.

Việc đẩy mạnh học và làm theo Bác đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ CCVC trong toàn ngành. Giai đoạn 2020 - 2023, kết quả chấm điểm tiêu chí thi đua về triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sở Y tế đạt loại khá trở lên. Giai đoạn từ năm 2020 - 2023, Đảng bộ Sở Y tế được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 322 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 8 cá nhân đạt danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; năm 2020, tập thể Sở Y tế được Bộ Y tế, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tặng bằng khen và năm 2023 đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website