Chuyển biến trong học và làm theo Bác

 Quang cảnh hội nghị triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành GTVT.

Đảng bộ Sở GTVT hiện có 06 chi bộ, 104 đảng viên. Đồng chí Dương Thành Huynh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết: để việc học và làm theo Bác thật sự đi vào chiều sâu và ngày càng chất lượng, Đảng bộ Sở GTVT chỉ đạo các chi bộ tổ chức nhiều hình thức và chương trình hành động cụ thể như: phân công cán bộ, công chức, viên chức tìm hiểu và thay phiên nhau mỗi tuần một người nghiên cứu kể một mẫu chuyện về Bác vào buổi chào cờ sáng thứ Hai. Qua mẫu chuyện, rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân và đồng nghiệp, từ đó vận dụng vào hành động cụ thể trong việc làm hàng ngày.

Đồng thời, để vận dụng những bài học từ Bác, các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại cuộc họp chi bộ; thực hiện công trình, phần việc thanh niên; rèn luyện thể dục, thể thao; tích cực tham gia các hoạt động xã hội… Hàng năm, 100% tập thể, cá nhân trong toàn đơn vị đăng ký thi đua trên cơ sở công việc chuyên môn của từng bộ phận, từng cá nhân và đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Sau gần 03 năm thực hiện Kết luận số 01, Đảng bộ Sở GTVT tỉnh đã đạt được kết quả rất khả quan, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động và ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức toàn diện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị. Điều này được thể hiện rõ trong giao tiếp, thái độ phục vụ Nhân dân; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công tác an sinh xã hội.

Đặc biệt, năm 2023, Đảng ủy Sở GTVT đăng ký mô hình “Học tập và làm theo Bác về nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng”. Theo đó, từng chi bộ thực hiện việc “làm theo” theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nổi bật như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác thanh tra, kiểm tra được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động quản lý nhà nước của ngành. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực. Nội dung thanh tra, kiểm tra được triển khai trên tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa trong đó có một số lĩnh vực mang tính thời sự, được dư luận xã hội quan tâm như công tác phòng, chống tham nhũng; kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, kiểm soát tải trọng phương tiện, sát hạch cấp giấy phép lái xe...

Năm 2023, ngành GTVT tổ chức 05 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; 07 đợt giám sát sát hạch cấp giấy phép lái xe; tổ chức kiểm tra chuyên ngành đường bộ 1.422 trường hợp và kiểm tra đường thủy 693 trường hợp. Xử phạt vi phạm 91 trường hợp với số tiền trên 340 triệu đồng. Phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra 1.247 trường hợp; lập biên bản 61 trường hợp.

Cùng với đó, Đảng ủy Sở GTVT luôn quan tâm chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các bộ phận và phòng liên quan trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Hiện tại, Sở GTVT có 98 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong năm, thực hiện giải quyết 25.090 lượt hồ sơ (trong đó giải quyết qua dịch vụ công mức độ 4 là 1.628 lượt hồ sơ; mức độ 3 là 23.461 lượt hồ sơ), các thủ tục được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng trình tự, quy trình quy định. Thường xuyên phối hợp với cơ quan truyền thông tổ chức tốt việc tuyên truyền về công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa điện tử”, giúp người dân nắm bắt, thuận lợi khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở GTVT đã phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn phần cấp đổi giấy phép lái xe; cấp (đổi) các loại phù hiệu, biển hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải trên Cổng dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT tỉnh Trà Vinh. Trong năm, tổng số hồ sơ, thủ tục hành chính đã tiếp nhận và xử lý 3.387 hồ sơ.

Công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GTVT đặc biệt quan tâm, bởi việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe ảnh hưởng lớn đến xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, đơn vị vận tải, an toàn giao thông, tai nạn giao thông và luôn tiềm ẩn có thể xảy ra tiêu cực trong công tác này.

Do đó, Sở GTVT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe trong và ngoài tỉnh; từ đó, công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe ngày càng chặt chẽ, đảm bảo trình tự, quy trình quy định, chất lượng đào tạo ngày càng nâng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. Hiện tại, Sở GTVT quản lý 03 cơ sở đào tạo lái xe mô-tô, 02 trung tâm sát hạch loại 3; 01 cơ sở đào tạo lái xe ô-tô. Năm 2023, tổ chức đào tạo 14.308 thí sinh; tổ chức sát hạch 19.247 thí sinh thi giấy phép lái xe mô-tô và ô-tô; cấp mới, đổi 29.145 giấy phép lái xe các loại.

Năm 2023, ngành GTVT còn tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương. Đồng chí Phạm Thành Đấu, Bí thư Chi bộ 3, Sở GTVT cho biết: Chi bộ có 30 đảng viên, năm 2023, Chi bộ thực hiện mô hình “Kết nối yêu thương” nhằm quán triệt đảng viên thực hiện tốt Kết luận số 01 và chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Hàng tháng, mỗi đảng viên, quần chúng đóng góp 30.000 đồng để thăm hỏi và tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua thực hiện mô hình, Chi bộ đã nhận đỡ đầu 05 học sinh nghèo hiếu học với số tiền 8,4 triệu đồng.

Đối với xã đỡ đầu, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thường xuyên tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho xã Hòa Minh, huyện Châu Thành về những lĩnh vực có liên quan đến ngành phụ trách. Năm 2023, Sở GTVT hỗ trợ 50 phần quà cho gia đình khó khăn, gia đình chính sách; hỗ trợ xây dựng 01 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa cầu, đường với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng.

Bí thư Đảng bộ Sở GTVT đồng chí Dương Thành Huynh cho biết: thời gian tới Đảng bộ Sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trọng tâm là tổ chức thực hiện đạt kết quả cao chuyên đề năm 2024; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tùy điều kiện thực tế chọn ít nhất một việc để học tập và làm theo, góp phần thực hiện hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước ngành GTVT trên địa bàn tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website