Quỳnh Nhai đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

 Người dân xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai phát triển cây ăn quả trên đất dốc.

Ông Lò Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Trong phong trào phát triển kinh tế, Quỳnh Nhai đã đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về giống, cây trồng; huy động nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng đầu tư cho sản xuất nông nghiệp. Vận động các hộ dân liên kết thành lập HTX, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quan tâm xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản, du lịch, dịch vụ. Huyện đang phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục quản lý, xây dựng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm “Cá sông Đà Sơn La” cho 8 HTX trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện có 2.030 hộ được công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi; 23 tổ nông dân nghề nghiệp, 5 chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả. Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 8,4%.

Kinh tế phát triển, tạo lực thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đến nay, toàn huyện có 7/11 xã đạt chuẩn NTM; đạt 1/9 tiêu chí huyện NTM. Huyện đang tập trung rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và huyện NTM theo Bộ tiêu chí mới. Ông Hoàng Văn Học, Chủ tịch UBND xã Mường Giôn, thông tin: Giai đoạn 2010-2021, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM đạt trên 251 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp trên 17 tỷ đồng. Năm 2021, xã được công nhận đạt chuẩn NTM; trên 98% người dân được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn đạt trên 97%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng/năm... Mường Giôn đang tập trung hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, trong đó, chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả; lồng ghép các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng kế cấu hạ tầng nông thôn.

Các cơ quan, đơn vị đã tập trung thực hiện phong trào thi đua “Hoàn thành các chỉ tiêu cải cách hành chính”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được triển khai sâu rộng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Cán bộ công chức, viên chức tích cực nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay, toàn huyện có 28 trường đạt chuẩn quốc gia; 11/11 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; có 100% số xã đạt chuẩn phổ cập THCS. Mạng lưới y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân từ huyện đến cơ sở được củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hiện nay, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục duy trì các phong trào thi đua theo chuyên đề; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Gắn công tác thi đua với công tác khen thưởng, bảo đảm thực chất, đúng việc, đúng thành tích, tăng tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website