Bác Hồ chúc mừng năm mới Mậu Thân 1968

Bác Hồ chúc mừng năm mới Mậu Thân 1968

(nguồn CDROM Hồ Chí Minh - Toàn tập. Nxb CTQG, năm 2011)

Đã xem:25106

Tư liệu âm thanh khác