Lời chúc mừng năm mới 1958

Lời chúc mừng năm mới 1958

(Nguồn: Đài Tiếng nói Việt Nam)

Đã xem:8236

Tư liệu âm thanh khác