Lời kêu gọi “Chống Mỹ cứu nước” 1966

Lời kêu gọi “Chống Mỹ cứu nước” 1966

(Nguồn: Đài Tiếng nói Việt Nam)

Đã xem:10247

Tư liệu âm thanh khác