Lời chúc mừng năm mới 1968

Lời chúc mừng năm mới 1968

(Nguồn: Đài Tiếng nói Việt Nam)

Đã xem:9105

Tư liệu âm thanh khác