Lời chúc mừng năm mới 1967

Lời chúc mừng năm mới 1967

(Nguồn: Đài Tiếng nói Việt Nam)

Đã xem:7996

Tư liệu âm thanh khác