Lời chúc mừng năm mới 1957

Lời chúc mừng năm mới 1957

(Nguồn: Đài Tiếng nói Việt Nam)

Đã xem:8238

Tư liệu âm thanh khác