Hồ Chủ tịch chúc mừng năm mới 1955

Hồ Chủ tịch chúc mừng năm mới 1955

(Nguồn: Đài Tiếng nói Việt Nam)

Đã xem:19054

Tư liệu âm thanh khác