Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng Lao động Việt Nam 1960 (phần II)

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng Lao động Việt Nam 1960 (phần II)

(Nguồn: Đài Tiếng nói Việt Nam)

Đã xem:12220