Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng Lao động Việt Nam 1960 (phần I)

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng Lao động Việt Nam 1960 (phần I)

(Nguồn: Đài Tiếng nói Việt Nam)

Đã xem:8650