Thị xã Tân Châu học tập và làm theo Bác

Hàng năm, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức học tập Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau hội nghị triển khai quán triệt chuyên đề cho cán bộ chủ chốt, các đồng chí bí thư chi, đảng bộ cơ sở triển khai lại cho đảng viên.

Kết quả, 58/58 chi, đảng bộ triển khai, quán triệt đầy đủ chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề hàng năm, với tổng số đảng viên tham dự đạt tỷ lệ trên 97%.

Thực hiện chuyên đề năm 2024 về “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”, các chi, đảng bộ kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương, đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Theo đó, việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến mạnh mẽ hơn về ý thức tu dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cán bộ, đảng viên nói chung, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tinh thần trách nhiệm và tính thân thiện của cán bộ, công chức đối với công việc, với Nhân dân ngày càng cao.

Lãnh đạo TX. Tân Châu trao nhà Tình quân dân cho các hộ dân khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã. Ảnh: GIA KHÁNH

Lãnh đạo TX. Tân Châu trao nhà Tình quân dân cho các hộ dân khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã. Ảnh: GIA KHÁNH

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, mỗi xã, phường đều có 1 mô hình học tập và làm theo gương Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ thị xã.

Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW, được các cấp ủy Đảng quan tâm hơn; nội dung, hình thức, sự phối hợp giữa các lực lượng tuyên truyền bài bản, đồng bộ, sâu sắc hơn. Nhiều nội dung mới trong Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa được chuyển tải đến cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Nhiều điển hình tiêu biểu được tuyên truyền để nhân rộng trong Đảng bộ và xã hội, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở nên sâu rộng, đều khắp, hiệu quả hơn.

Nổi bật là Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hàng năm dành cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, hội viên phân hội nhiếp ảnh Hội Văn học, Nghệ thuật và Nhân dân trên địa bàn thị xã đã thu hút sự tham gia của nhiều tác giả. Qua cuộc thi, đã chọn ra được nhiều tác phẩm hay ca ngợi tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia hội thi cấp tỉnh và Trung ương đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, Trung tâm Chính trị thị xã tiếp tục đổi mới nội dung giáo trình theo hướng giảng dạy, truyền thụ đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cập nhật kiến thức, vận dụng sáng tạo, tăng cường liên hệ thực tiễn.

Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm đến việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu thông qua việc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các chi, đảng bộ để kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm mới để chỉ đạo nhân rộng.

Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm tiêu biểu, như: “Tổ cất nhà từ thiện”, “Nắm gạo tình thương” (ở 14 xã, phường), “Đội từ thiện sửa chữa cầu đường”, “Ấp tự quản bảo vệ môi trường”, “Xe chuyển bệnh miễn phí cho người nghèo”, “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động dịch COVID-19, “Bếp ăn nghĩa tình”, “Đội vá xe và đổ xăng miễn phí”…

Những mô hình trên, ban đầu từ 1 tổ, 1 địa phương thực hiện, sau đó nhân rộng dần thành phong trào rộng khắp, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy không ngừng quan tâm giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ và phát động các phong trào thanh niên làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đồng thời, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương phù hợp chức năng, nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân… góp phần xây dựng Đảng bộ TX. Tân Châu trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website