Học tập Bác - Làm theo Bác - Nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạnh Hóa định hướng cho các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng mô hình phù hợp, hiệu quả, sát tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị

Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng các mô hình năm 2024 phải gắn với Chuyên đề năm 2023 về xây dựng và thực hành văn hóa trong hệ thống chính trị, trước hết là trong Đảng, phù hợp với các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Long An trong giai đoạn phát triển mới, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong việc tạo ra sản phẩm thật để người dân được hưởng thụ thật.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị cần xác định tên mô hình, cụ thể hóa chi tiết giải pháp tổ chức thực hiện, xác định rõ nội dung, công việc và lộ trình thực hiện cụ thể. Khi xây dựng mô hình cụ thể, cấp ủy, cơ quan, đơn vị và địa phương phải bảo đảm 3 nội dung chính, đó là: Học tập Bác - Làm theo Bác - Nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời, gắn ít nhất một cá nhân điển hình tiêu biểu có hiệu quả thật trong học tập và làm theo gương Bác.

Việc xây dựng và triển khai, thực hiện mô hình phải bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, đổi mới, sáng tạo, phong phú về nội dung và hình thức. Các nhóm giải pháp cụ thể trên tinh thần “Dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá hiệu quả, dễ giám sát - kiểm tra”, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc xây dựng, triển khai mô hình học tập và làm theo gương Bác chuyên đề năm 2024 sẽ làm cơ sở, tiêu chí để đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng vào cuối năm./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website