Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Minh Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TT

Báo cáo sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đồng chí Trần Quang Nam, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT cho biết: Đảng ủy Bộ GD&ĐT và các cấp ủy trực thuộc đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Nhờ sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cấp ủy các cấp với nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đó, xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu để nhân rộng; các tổ chức, cá nhân đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, cấp trên làm trước để cấp dưới làm theo. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.

Qua học tập, làm theo và nêu gương, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên; đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị. Nội dung “làm theo” và “nêu gương” là những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường ngày.

Bên cạnh các kết quả đạt được, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tại Bộ GD&ĐT cũng còn một số hạn chế. Theo đó, công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW và các chuyên đề của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa có nhiều đổi mới so với yêu cầu và thực tiễn. Một số cấp ủy xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khoá, hằng năm còn chung chung, chưa có sự đổi mới, sáng tạo cho phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị. Còn tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đơn vị chưa thực sự phát huy tính tiên phong, gương mẫu. Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số cấp ủy chưa thường xuyên...

Từ những hạn chế, nguyên nhân được thẳng thắn nhìn nhận, báo cáo sơ kết cũng rút ra những bài học kinh nghiệm sau hơn hai năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp của Đảng ủy Bộ GDĐT để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận 01-KL/TW trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng Lý Việt Quang trình bày. Các đại biểu cũng đã trình bày các tham luận chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong triển khai triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Lại Xuân Lâm chúc mừng, ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ Bộ GD&ĐT đã đạt được trong thời gian vừa qua. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nói riêng và toàn Đảng nói chung; đề nghị Đảng ủy Bộ GD&ĐT cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị.

 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Bí thư Đảng uỷ Bộ GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TT

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và cho biết sẽ cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp, là động lực để thúc đẩy nhiệm vụ chính trị của bộ, của ngành, Thứ trưởng yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị nghiêm túc khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực và tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cần thống nhất cao về nhận thức thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo động lực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp, sát thực tế để thực hiện có hiệu quả, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đổi mới phương pháp, phong cách, tác phong làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc.

Lựa chọn và phát động các phong trào thi đua học tập làm theo Bác trong các cấp uỷ, tổ chức đảng bảo đảm thiết thực, sát với thực tế; phát hiện và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ.

 Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: TT

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của Bộ, của ngành, bằng hình thức đa dạng, phù hợp. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ.

Bí thư Đảng uỷ Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; thẳng thắn phê bình, uốn nắn kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch./.