Lãnh đạo Quận ủy 11 tặng hoa chúc mừng các điển hình tiên tiến giao lưu tại hội nghị (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

* Ngày 16/5, Quận ủy Quận 11 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; 01 năm xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2022-19/5/2023.

Trong 2 năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy luôn lãnh đạo việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề làm cho sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể hơn. Bên cạnh đó, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy xây dựng và phát huy hiệu quả giá trị “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân ngày càng thấm sâu văn hóa Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện hiệu quả “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh phát triển xã hội bền vững.

Từ việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Từ việc học tập và làm theo Bác, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, hiệu quả, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tạo chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy biểu dương 32 gương tập thể và 49 cá nhân là các gương điển hình tiêu biểu đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/ 2022 - 19/5/2023.

Đồng chí nhấn mạnh: thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để khai thác tốt Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh ở mỗi nơi với những cách làm phù hợp và thiết thực, như việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng tại không gian, lưu ý việc tổ chức các hoạt động sự kiện phù hợp gắn với không gian văn hóa của Bác để từng bước góp phần đưa việc học tập Bác ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa những giá trị tích cực.

Mỗi đảng viên cần mạnh dạn bày tỏ quan điểm, nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, phát huy trí tuệ tập thể, có quan điểm, tư tưởng đúng đắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; mạnh dạn đổi mới hình thức phương pháp tổ chức để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể và của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Dịp này, Quận ủy Quận 11 đã trao tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các cơ sở đảng để góp phần làm phong phú thêm không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại mỗi đơn vị trên địa bàn; đồng thời, đây cũng là dịp vinh danh 81 gương điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2022 – 19/5/2023.

*Cùng ngày 16/5, Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 .

 Khen thưởng các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác tại quận Tân Bình

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW trên địa bàn quận Tân Bình luôn gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên tổ chức học tập, sinh hoạt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và khu dân cư. Chú trọng đưa nội dung giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên với với 180 lớp cho 18.377 lượt người; Duy trì và thực hiện hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông như trang tin điện tử, mạng xã hội, bản tin phường, bảng tin khu phố; trang tin trên mạng xã hội (trang tin điện tử, zalo, facebook)…

Qua nghiên cứu, học tập đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Từ quá trình triển khai thực hiện Kết luận 01 đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu như mô hình: “Phát huy khối đại đoàn kết trong công tác tuyên truyền, vận động đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống”, “Mỗi cán bộ Mặt trận là một chiến sĩ, mỗi gia đình cán bộ Mặt trận là một nhân tố tích cực trong pháo đài chống dịch COVID-19”; “Mỗi doanh nghiệp nhận chăm lo 1 thương binh”, “Mỗi cơ sở tôn giáo gắn với 01 địa chỉ chăm lo”;  “Một ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid-19…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Quận ủy Lê Hoàng Hà đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong học tập và làm theo Bác của cả hệ thống chính trị quận, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng, sự hưởng ứng của các giới, các tầng lớp Nhân dân trong 02 năm qua.

Đồng chí Lê Hoàng Hà đề nghị, các cấp ủy đảng phải xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện trong năm 2023, trọng tâm là giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, những vấn đề trọng tâm, bức xúc của Nhân dân. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của đảng và phát huy tối đa vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, tiếp tục chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Tại Hội nghị, Quận ủy Tân Bình đã tổ chức biểu dương 29 tập thể và 55 cá nhân Gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, năm 2022 (giai đoạn 2022 – 2023). Đồng thời, Ban Tuyên giáo Quận ủy cũng tổ chức trao giải thưởng Hội thi “Tân Bình trong trái tim tôi” lần 7 cho 30 cá nhân và trao 16 giải thưởng của Hội thi “Sáng tác hình ảnh về kết quả học tập và làm theo Bác của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân Tân Bình” năm 2023.