Sức lan tỏa học và làm theo Bác

Trong 5 năm qua, những giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự đi vào đời sống của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện Nậm Nhùn. Đến nay, việc học theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và tự giác của mỗi người. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học Bác là nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, sâu sát cơ sở, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của Nhân dân từ cơ sở. Với Nhân dân là việc tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Điển hình trong học tập và làm theo Bác là các tập thể: Đảng bộ xã Mường Mô, Nậm Hàng, Nậm Manh. Pú Đao. Nhiều cá nhân tiêu biểu như: cô giáo Lò Thị Hiền (Trường Tiểu học xã Nậm Manh); ông Lò Văn Hoàng (bản Lao Chen, xã Lê Lợi); bà Ly Mỳ Lu (bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum)... Tất cả đã cho thấy sức lan tỏa của việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn.

Ông Trần Anh Đôn - Chủ tịch UBND xã Mường Mô cho biết: 5 năm qua việc học tập và làm theo Bác được cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục tới tất cả người dân. Qua đó, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được nâng nên. Bà con không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà tự vươn lên thoát nghèo, chủ động cùng chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới. Thành quả lớn nhất là xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và được công nhận xã nông thôn mới.

 

 Lãnh đạo Huyện ủy Nậm Nhùn luôn gần dân, bám sát cơ sở để chỉ đạo,
hướng dẫn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh tư liệu

Chuyển biến lớn nhất trong học tập và làm theo Bác của huyện Nậm Nhùn là đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa, “một cửa liên thông”; tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã được nâng lên. Trong 5 năm, các cấp chính quyền đã tiếp nhận và giải quyết 41 nghìn hồ sơ, thủ tục hành chính đảm bảo thời gian quy định không để phiền hà cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, lương thực bình quân đạt 431kg/người/năm; thu nhập bình quân đạt 28,5 triệu đồng/người/năm, tăng 2,1 lần so với năm 2015. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện, toàn huyện có 3/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 14,1 tiêu chí/xã. Công tác bảo vệ, phát triển rừng được thực hiện quyết liệt, đến nay tổng diện tích rừng của huyện trên 76.216ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 55%. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác, trong đó có 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 4 tập thể, 7 cá nhân và 1 hộ gia đình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Toàn huyện có 92 tập thể và 155 cá nhân điển hình học theo Bác được Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan cấp huyện tặng Giấy khen; cấp cơ sở khen 8 tập thể, 45 cá nhân.

Cùng với đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, các tổ chức đảng, đảng viên đã gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao. Nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân và cam kết học và làm theo Bác, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Thực hiện đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng thẩm quyền; đánh giá rõ ưu điểm, khuyết điểm của cán bộ, công chức, viên chức. Hệ thống chính trị từ huyện đến các xã cho đến chi bộ các bản ngày càng vững mạnh, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng, quản lý của các cấp chính quyền được củng cố vững chắc.

Có được kết quả trên, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Nhùn đã kịp thời lãnh, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; chỉ đạo biên soạn những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nghiên cứu và thực hiện. Yêu cầu cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú như: thông qua báo chí, truyền hình, mạng xã hội, tờ rơi và nêu gương, cổ vũ người tốt, việc tốt trong sản xuất và đời sống.

Ông Đặng Quang Chung - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nậm Nhùn cho biết: Thời gian tới, Ban sẽ tham mưu Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong mỗi tập thể, cá nhân. Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Gắn chặt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng hệ thống chính trị của huyện trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Tùng

Theo https://baolaichau.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website