Đảng bộ huyện Hà Trung đẩy mạnh việc học và làm theo Bác

Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Hà Lĩnh được đầu tư
xây dựng khang trang, tạo diện mạo mới cho xã nông thôn mới.

Đảng bộ xã Hà Lĩnh là một trong những đảng bộ cơ sở tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Lưu Văn Tấn, bí thư đảng ủy xã, cho biết: Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, một trong những giải pháp được Đảng ủy xã Hà Lĩnh chú trọng thực hiện là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học Bác, từng đồng chí trong cấp ủy, bí thư chi bộ luôn nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao trách nhiệm trong công việc, từ đó các đảng viên tự giác làm theo. Trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, nhờ phát huy vai trò của người đứng đầu, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền, bộ mặt nông thôn đã có sự đổi thay rõ nét. Sau 2 năm (2019, 2020) thực hiện XDNTM nâng cao, đến nay, xã Hà Lĩnh đã hoàn thành 13/15 tiêu chí, 100% thôn đạt thôn kiểu mẫu. Năm 2020, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 387,8 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2%.

Cùng với những tập thể điển hình, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Hà Trung còn ghi nhận nhiều cá nhân tiêu biểu. Nổi bật là Bí thư Đảng ủy xã Hà Sơn Hoàng Đình Dưỡng. Với vai trò là người đứng đầu, đồng chí luôn đi đầu trong việc đổi mới công tác tuyên truyền về XDNMT nâng cao, dân vận khéo, vận động công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đồng chí Dưỡng cho rằng: Càng nghiên cứu, học và làm theo Bác, bản thân ngày càng nhận thức sâu sắc những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Từ đó, chú trọng việc làm theo bằng những việc làm cụ thể; đề cao trách nhiệm nêu gương tự học trước, làm trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt. Khi người đứng đầu gương mẫu không chỉ tạo động lực cho cấp dưới noi theo mà còn tạo sự đoàn kết nội bộ để thực hiện nhiệm vụ được giao. Với những nỗ lực của đồng chí bí thư đảng ủy xã, Hà Sơn là địa phương luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động: Năm 2020, giá trị sản xuất đạt 141 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,39%. Năm 2021, Hà Sơn là xã đầu tiên của huyện Hà Trung đạt xã NTM nâng cao; 5/8 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu.

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo Bác phải bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị, các chi bộ, đảng bộ cơ sở chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị để bồi dưỡng, xây dựng, điển hình tiên tiến.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết thêm: Việc học tập và làm theo lời Bác dạy, gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong mọi ngành, mọi giới và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, có sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội. Từ trong các phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo là những điển hình tiêu biểu được lựa chọn, nhân rộng. Đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện đã xây dựng, triển khai thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động, cũng như các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thời gian qua là cơ sở vững chắc để huyện Hà Trung tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giúp tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn huyện. Qua đó, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong 5 năm qua, kinh tế của huyện luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đạt trên 16%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc; nhất là đã thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho trên 8.000 lao động; giá trị xuất khẩu đạt 80 triệu USD. An sinh xã hội được chăm lo, công tác giảm nghèo bền vững đạt kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 2%.

Bài và ảnh: Phan Nga

Theo https://baothanhhoa.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website