Sư đoàn 10 học tập và làm theo gương Bác

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87- CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Sư đoàn 10 đã xây dựng các kế hoạch, các hướng dẫn và có nhiều hình thức, biện pháp lãnh đạo; đồng thời tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa các nội dung của Chỉ thị, từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu, Sư đoàn vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu.

Đại tá Nguyễn Đức Hà - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn cho biết: Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Đảng bộ Sư đoàn. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới của Tổng cục Chính trị biên soạn; tổ chức tọa đàm, diễn đàn thanh niên, Hội thi “Bác Hồ với thanh niên, Thanh niên với Bác Hồ”, Hội thi sân khấu hóa tuyên truyền học tập làm theo lời Bác Hồ dạy và học tập “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”... Cán bộ, đảng viên, quần chúng viết đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cam kết không có biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, ảnh hưởng đến bản chất truyền thống của Quân đội và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì phải xây dựng kế hoạch, bổ sung các tiêu chí phấn đấu thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 một cách nghiêm túc và được thông qua trước tập thể cấp ủy, chi bộ nơi sinh hoạt. Thực hiện tốt phương châm“trên trước, dưới sau”; “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, cán bộ chủ trì phải gương mẫu để quần chúng noi theo...

 

 Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu học và làm theo Bác. Ảnh: D.H

Bên cạnh đó cấp ủy, chỉ huy các cấp tích cực triển khai xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình như “Chi đoàn không vi phạm kỷ luật”;”Tuổi trẻ xung kích xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, “Ngày học, giờ học thanh niên tự quản”, “Đôi bạn cùng tiến”, mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Tiết kiệm chi tiêu vì ngày mai lập nghiệp”. Cùng với đó là các phong trào “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”...

Với nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo đồng bộ, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, 5 năm qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sư đoàn đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì xây dựng tốt mối đoàn kết trong nội bộ, dám nghĩ, dám làm, đột phá khắc phục những khâu yếu, việc khó; thực hiện có hiệu quả chủ trương “1 tập trung, 3 khâu đột phá”, “3 thực chất”, “3 dứt điểm”, “3 mẫu mực”; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng định kỳ và đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Hàng năm, Đảng ủy Sư đoàn đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có mô hình sáng tạo trong học tập theo gương Bác Hồ và đạt thành tích xuất sắc trong mọi nhiệm vụ. Giai đoạn 2016 – 2021 Đảng ủy Sư đoàn đã khen thưởng 2 tập thể, 3 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Sư đoàn 10 trong những năm qua đã nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ,có ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Duy Hùng

Theo http://www.baokontum.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website