Điểm nhấn trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
đến người dân xã Nàn Sán (Si Ma Cai). Ảnh: Hữu Huỳnh

Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã sớm nhận thức được vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của việc học và làm theo Bác, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì vậy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thường xuyên, liên tục, ban hành 171 văn bản lãnh đạo với phương châm chủ động, sáng tạo, lựa chọn một số khâu, một số việc có tính chất trọng tâm, có điểm nhấn để tập trung thực hiện.

Trước hết, điều dễ nhận thấy là tinh thần chủ động, sáng tạo, chọn khâu, chọn việc để tập trung chỉ đạo, tạo ra điểm nhấn qua mỗi năm. Trước khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05, Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước đã sớm ban hành một quy định riêng gồm 5 chương, 19 điều, quy định chi tiết, cụ thể yêu cầu học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Để tạo điểm nhấn, qua mỗi năm, Tỉnh ủy đều tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể là: Năm 2018, kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2018), 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), tỉnh Lào Cai phát động đợt thi đua đặc biệt với nội dung trọng tâm là “2 thạo, 3 đúng, 3 không” để chấn chỉnh lề lối, tác phong, phong cách công tác, thái độ phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (2 thạo: Thạo nghề nghiệp, thạo địa bàn; 2 đúng: Đúng chính sách, đúng thẩm quyền, đúng thời gian; 3 không: Không vô cảm, không sách nhiễu, không né tránh). Năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo nhiều hoạt động sôi nổi từ tỉnh đến cơ sở, cấp tỉnh tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Lào Cai 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Năm 2020, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cấp tỉnh mời chuyên gia Trung ương nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc - liên hệ với Lào Cai” phát trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để hàng vạn cán bộ, đảng viên và người dân học tập. Năm 2021, Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để cổ vũ, tuyên truyền và tiếp tục nhân rộng điển hình trong xã hội.

Trong 5 năm qua, Lào Cai là một trong ít tỉnh trong cả nước thực hiện việc đánh giá, xếp loại việc học và làm theo Bác đối với tập thể, cá nhân (theo 2 mức tốt, chưa tốt) hằng tháng, 6 tháng và hằng năm đối với mọi cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở. Khắc ghi lời Bác dạy “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xuyên suốt đến cơ sở việc “Ghi danh” định kỳ hằng tháng, 6 tháng và hằng năm những mô hình mới, tập thể, cá nhân điển hình để nhân rộng. Với cách làm đó, tỉnh Lào Cai đã ghi danh được 1.199 mô hình mới, tập thể và 2.322 cá nhân điển hình. Xuất phát từ chỉ dẫn của Bác “Đức là gốc của người cán bộ”, Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức đối với 22 tổ chức đảng và 14 cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cấp huyện, cấp xã đã kiểm tra 1.416 tập thể và 4.330 cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua kiểm tra đã kịp thời biểu dương những tấm gương sáng về học và làm theo Bác, uốn nắn những biểu hiện chưa tốt để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện theo cam kết...

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, không kể giờ, không chờ việc, khâu học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tạo ra những bước chuyển thực sự. 245.859 là số lượt cán bộ, đảng viên tự giác cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong 5 năm qua; 8.240 chuẩn mực đạo đức đã được ban hành, khái quát thành khẩu hiệu, treo trang trọng ở trụ sở làm việc các địa phương, cơ quan, đơn vị để nhắc nhở cán bộ, đảng viên học tập, tu dưỡng và noi gương Bác. Toàn tỉnh đã kịp thời biểu dương, khen thưởng 1.111 tập thể và 8.031 cá nhân, trong đó 14 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều hành động nhân văn, nhân ái vì con người và cuộc sống cộng đồng đã xuất hiện ở các địa phương, cơ sở, cơ quan, đơn vị, trường học. Không khó để nhận ra những tấm gương bình dị mà cao quý trên các lĩnh vực, ngày càng tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng theo phương châm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Ví dụ như cô giáo Nguyễn Thị Thanh Minh, Trường Mầm non thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng tự nguyện nuôi dưỡng, chăm sóc và hằng ngày đưa 14 học sinh người Mông có hoàn cảnh khó khăn đi học; ông Tẩn Vần Siệu, công dân thôn Tả Chải, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa là 1 trong 9 nghệ nhân ưu tú của tỉnh Lào Cai ngày đêm say sưa với việc nghiên cứu, bảo tồn chữ Nôm Dao bằng cách mở các lớp dạy miễn phí cho 500 lượt con em đồng bào Dao theo học... và còn đó nhiều tấm gương y tá, bác sỹ tuyến đầu, chiến sỹ lực lượng vũ trang ngày đêm vào trận tuyến chống dịch Covid-19 ở vùng biên giới và những điểm nóng chống dịch của tỉnh...

Việc học tập và làm theo Bác đã tạo ra những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại...

Để việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh thời gian tới tiếp tục đi vào nền nếp, tạo ra bước chuyển mới trên nhiều lĩnh vực ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nghiên cứu và vận dụng phù hợp với thực tế địa phương; lựa chọn một số khâu trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, tạo ra bước đột phá mới trong học và làm theo Bác. Trước hết, thực hiện tốt các yêu cầu theo Quy định số 28 ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thống nhất giữa lời nói và việc làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm thỏa đáng việc giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân; nâng cao ý thức phục vụ người dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính và đán vị trí việc làm; chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương và nhân rộng điển hình tiên tiến...

NGUYỄN THÀNH NAM

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Theo http://baolaocai.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website