Sơn La: Ba khâu đột phá học và làm theo Bác ở Sông Mã

Lãnh đạo huyện Sông Mã kiểm tra các dự án trên địa bàn huyện.

Đồng chí Thào A Sử, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sông Mã, thông tin: Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Mã đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; nêu gương cán bộ, đảng viên. Đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm.

Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Mã lựa chọn 3 nội dung đột phá, gồm: Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh, gắn với đẩy mạnh sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản trên địa bàn huyện; lãnh đạo nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện; huy động các nguồn lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn. Cụ thể hóa các nội dung, huyện đã xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trồng 150 ha dứa, 120 ha ngô ngọt, phục vụ nguyên liệu nhà máy; duy trì, chăm sóc trên 10.270 ha cây ăn quả các loại; trong đó, 7.430 ha nhãn, 1.800 ha xoài, 91 ha mận. Tổng trị giá từ chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông sản của huyện năm 2021 đạt trên 995 tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính tạo bước đột phá, từ một huyện nằm trong nhóm kết quả thấp trong công tác cải cách hành chính, năm 2021 huyện Sông Mã đã bứt phá lên vị trí thứ 3 trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện, năm 2021, huyện Sông Mã đã huy động mọi nguồn lực, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân ủng hộ tiền mặt, vật liệu, công sức... xóa được 255 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, việc tổ chức sinh hoạt dưới cờ, ghi danh “Người tốt, việc tốt” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh duy trì thường xuyên. Các chi, đảng bộ sau khi triển khai nội dung kể câu truyện về Bác hoặc biểu dương gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau 1 năm triển khai thực hiện Kết luận 01, đã có 98 tập thể và 318 người được ghi danh; 2 tập thể được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen; 2 tập thể, 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bám sát kế hoạch của huyện, các đơn vị, địa phương đã căn cứ vào tình hình thực tế, tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai quán triệt việc học và làm theo Bác phù hợp, đồng chí Lê Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy thị trấn Sông Mã, cho biết: Đảng ủy thị trấn đã xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch từng năm để tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên liên tục.

Gương mẫu trong mọi mặt công tác, nhiều năm liền được đánh giá là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chị Hoàng Thị Ánh, đảng viên Chi bộ Trạm Y tế, thuộc Đảng bộ xã Nà Nghịu, chia sẻ: Bản thân tôi luôn ý thức tự rèn luyện, trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm để phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; ứng xử đúng mực, có văn hóa với cán bộ, nhân viên trong đơn vị; có thái độ lịch sự, tôn trọng bệnh nhân; tích cực trong các phong trào, hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Được giao phụ trách tuyên truyền chương trình tiêm chủng mở rộng, tôi đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch tiêm chủng cho từng đối tượng, từng tháng, quý đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Mã đã đăng ký các mô hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 về “Tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư xây dựng lò hơi nhiệt trong chế biến long nhãn để nâng cao giá trị, tăng thu nhập và hình thành các vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh”.

Đồng chí Thào A Sử, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thông tin thêm: Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức hơn nữa cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; trong đó, chú trọng tuyên truyền về những tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong việc học và làm theo Bác. Phát huy vai trò nêu gương, ý thức, trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu, tổ chức triển khai có hiệu quả mô hình tiêu biểu đã đăng ký. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn huyện; góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tạo động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ huyện đã đề ra.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website