Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Thạch Thành

Học tập và làm theo Bác, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Thạch Cừ, xã Thành An Bùi Thị Nữ (người ngoài cùng bên trái) luôn sâu sát cơ sở, tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Đẩy mạnh việc học và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (XDNTM), chi bộ thôn Thiểm Niêm, xã Ngọc Trạo đã xây dựng nghị quyết, triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách từng công việc; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân để tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình cụ thể, tạo sự chuyển biến trong thực hiện từng tiêu chí. Nhớ lời Bác dặn “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, trong quá trình lãnh đạo XDNTM, mọi việc của thôn từ phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng... đều được chi bộ công khai minh bạch; đồng thời, cán bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu thực hiện trước, người dân tin tưởng làm theo.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn, Bí thư chi bộ thôn Thiểm Niêm, cho biết: Việc học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến cả trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thể hiện rõ nét nhất trong kết quả XDNTM. Từ một thôn khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo cao 13,2% (năm 2016), đến nay chỉ còn 1,12%; thu nhập bình quân đầu người từ 14 triệu đồng/năm (năm 2016), đến nay tăng lên gần 47,2 triệu đồng/năm. Nhân dân trong thôn đã đóng góp 5,48 tỷ đồng, hơn 3.300 ngày công xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, nhà văn hóa thôn, sân thể thao thôn; bê tông hóa hơn 9km đường nội thôn, gần 1km đường giao thông, thủy lợi nội đồng. Năm 2020, thôn Thiểm Niêm đạt chuẩn NTM.

Triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt là chú trọng việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hằng năm, những năm qua, 100% cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của cá nhân, kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và bản cam kết rèn luyện cho từng năm; 100% các đồng chí trong cấp ủy cơ sở, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trường học, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ dân phố hằng năm xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và cam kết khắc phục sửa chữa các hạn chế, khuyết điểm. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Căn cứ tình hình thực tiễn, các chi bộ lựa chọn những nội dung cụ thể từ các tài liệu của Trung ương, từ những điều Bác Hồ dạy để giới thiệu, trao đổi, học tập, liên hệ, tự phê bình và phê bình... Nhờ đó, ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, lối sống ngày càng được nâng cao, tạo chuyển biến tích cực bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Lê Xuân Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cho biết: Việc học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong mọi ngành, mọi giới và các tầng lớp Nhân dân trong huyện. Từ các phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo là những điển hình tiêu biểu được lựa chọn, nhân rộng. Đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện đã xây dựng, triển khai thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động, cũng như các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thời gian qua là cơ sở vững chắc để huyện Thạch Thành tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giúp tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn huyện. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tạo động lực quan trọng để huyện Thạch Thành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website