Lan tỏa việc làm theo Bác ở Mường La

 Mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại xã Mường Trai (Mường La).

Đảng bộ huyện Mường La có 33 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, với tổng số 6.253 đảng viên. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ triển khai kịp thời chuyên đề hằng năm đến cán bộ, đảng viên. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các gương tập thể, cá nhân điển hình trong việc học và làm theo Bác trên sóng truyền thanh, truyền hình huyện. Lồng ghép tuyên truyền trong các chương trình giao lưu văn nghệ; căng treo pa nô, áp phích tại trung tâm huyện và các cụm xã; đưa việc học và làm theo Bác vào chương trình giảng dạy tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và trong các trường học phổ thông trên địa bàn.

Trong 4 năm (2017-2020), các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã lựa chọn 527 nội dung mang tính đột phá, giải quyết những vấn đề vướng mắc tại cơ quan, đơn vị; giải quyết cơ bản những vướng mắc trong công tác đền bù, tranh chấp đất đai liên quan đến công tác tái định cư các công trình thủy điện; vướng mắc trong quá trình giải quyết chế độ, chính sách dự án thủy điện Nậm Chiến... Đặc biệt, Ban Thường vụ huyện ủy đã lựa chọn 12 nội dung mang tính đột phá sát với tình hình thực tế của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Một trong 12 nội dung mang tính đột phá được lựa chọn, đó là: “Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây ăn quả theo mô hình sản xuất liên kết, có sản lượng và giá trị cao, xây dựng một số mô hình mẫu về thâm canh cây ăn quả có năng suất cao; phấn đấu phát triển mới 5-10 HTX trồng cây ăn quả, 5 hộ gia đình tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp”. Sau 1 năm thực hiện nội dung này, huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt 3 chuỗi phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gồm: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm quả (xoài, mận, nhãn, bưởi) liên kết theo chuỗi giá trị; Dự án hỗ trợ phát triển các sản phẩm sơn tra liên kết theo chuỗi giá trị; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm chanh leo liên kết theo chuỗi giá trị. Đồng thời, xây dựng chuỗi giá trị các sản phẩm quả theo quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ; quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm cùng loại trên thị trường. Cũng trong năm, đã thành lập 5 HTX trồng cây ăn quả, gồm: HTX Hưng Thịnh, quy mô sản xuất 38 ha cây ăn quả các loại; HTX Đoàn Kết, quy mô 26 ha; HTX Xuân Lâm quy mô 25 ha; HTX Bảo Mùa, quy mô 5,5 ha và HTX Nong Bông quy mô 5 ha cây sơn tra.

Thực hiện nội dung mang tính đột phá “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục cải cách hành chính, tạo thuận lợi để thu hút các nguồn lực đầu tư”, Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Trong 3 năm (2016-2018), huyện chỉ đạo tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ công chức, viên chức tại 16 xã, thị trấn và tất cả các đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn xã, thị trấn. Niêm yết công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trung tâm hành chính công và Cổng thông tin điện tử của huyện. Sắp xếp lại 6 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 18 đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo... Triển khai 218 hòm thư điện tử công vụ (mail.sonla.gov.vn) để trao đổi văn bản, dữ liệu, tài liệu trong thi hành công vụ. Khai thác hiệu quả phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffice. Hiện tại 13/13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã áp dụng các thủ tục hành chính theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Năm 2018, huyện Mường La được tỉnh xếp thứ 4/12 huyện, thành phố về cải cách hành chính.

Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, huyện Mường La có 75 lượt tập thể và 121 lượt cá nhân được các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen. Tiêu biểu là: Ông Lò Văn Phới, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Chiến tự nguyện hiến 1.000 m² đất tại trung tâm xã để mở rộng tuyến đường, trị giá hơn 2 tỷ đồng; Đảng bộ thị trấn Ít Ong, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quản lý, chỉnh trang đô thị xanh, sạch, đẹp; Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tham mưu đúng, trúng, hiệu quả cho Huyện ủy công tác tuyên giáo, định hướng dư luận xã hội...

Để việc học và làm theo Bác tiếp tục đi vào thực tế cuộc sống và lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, Ban Thường vụ huyện ủy đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề cấp bách, vụ việc nổi cộm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng huyện phát triển toàn diện.

Hồng Luận

Theo http://www.baosonla.org.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website