Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Triệu Sơn

 

Một góc xã NTM kiểu mẫu Vân Sơn (Triệu Sơn).

Thực hiện Kết luận số 01, Đảng bộ xã Vân Sơn đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch và nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, gắn với việc thực hiện các nghị quyết đại hội đảng các cấp và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể, như: Tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ - thương mại, tạo chuyển biến rõ nét về tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững; vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, chung tay xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu...

Để Nhân dân hiểu và làm theo, xã Vân Sơn đã phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở, lấy dân làm gốc. Trong XDNTM kiểu mẫu, địa phương coi trọng công tác dân vận khéo trong vận động quần chúng và kịp thời giải đáp các ý kiến, băn khoăn của Nhân dân. Mọi vấn đề thu, chi đều được địa phương công khai minh bạch nên đã tạo được lòng tin trong bà con.

Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn Hoàng Trọng Cương, cho biết: "Chuyển biến rõ nhất sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của địa phương là tinh thần đoàn kết được phát huy trong xây dựng cơ sở hạ tầng, XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Chỉ trong 2 năm (2021, 2022), các thôn đã vận động 325 hộ dân hiến hơn 10.300m2 đất, 5.460 ngày công để mở rộng đường, mương tiêu nước, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, xây dựng rãnh thoát nước, hệ thống đèn điện chiếu sáng, trồng hoa, cây xanh hai bên đường,... góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo nên cảnh quan khang trang, sạch đẹp. Năm 2022, Vân Sơn là xã đầu tiên của huyện Triệu Sơn cán đích xã NTM kiểu mẫu".

Không chỉ ở xã Vân Sơn, 3 năm qua, trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã có 36 tập thể, 45 cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo Bác; 38 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được biểu dương. Những tấm gương đó chính là những “hạt nhân” đoàn kết cơ sở, tập hợp sức mạnh tập thể để thực hiện có hiệu quả các phong trào chung. Ngoài ra, họ còn là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với Nhân dân.

Có được kết quả trên là do thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện Kết luận số 01 gắn với triển khai thực hiện nghị quyết các cấp. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy, chính quyền huyện đưa vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết; lồng ghép với việc thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá. Trong đó, chú trọng việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ; kêu gọi, thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp, đặc biệt là XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Gắn việc thực hiện Kết luận số 01 với thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn với việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế, khuyết điểm mà dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm. Chú trọng giải quyết hiệu quả các vấn đề tồn đọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng.

Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn Lê Văn Tuấn, cho biết: Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, huyện Triệu Sơn đã xây dựng được hàng trăm mô hình tiêu biểu làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Chỉ sau 1 năm triển khai thực hiện, toàn huyện đã có 8.135 hộ dân tham gia hiến đất với tổng chiều dài các tuyến đường gần 242km. Nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được các cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng. Những thành tích ấy là những bông hoa đẹp trong “vườn hoa dâng Bác”, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh; hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác; khơi dậy khát vọng vươn lên của các tầng lớp Nhân dân, phấn đấu đến năm 2024 Triệu Sơn đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại 4 và đến năm 2030 trở thành thị xã.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website