Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Lễ trao giải.


Kính thưa đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương!

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí Lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương!

Kính thưa quí đại biểu, đồng bào, đồng chí!

Hôm nay, trong không khí hào hùng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta vui mừng, xúc động tham dự Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, rất cần thiết, nhằm thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, nhất là Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan từ Trung ương đến địa phương đã chủ động, tích cực tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đã có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động, thu hút cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần khơi dậy tình cảm kính trọng, lòng biết ơn, niềm tin son sắt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài.

Ban Tổ chức trao giải A cho tập thể và cá nhân có tác phẩm xuất sắc. 

Bằng cảm xúc chân thực từ trái tim, hàng nghìn tác phẩm sáng tác, quảng bá vô cùng ấn tượng về Chủ tịch Hồ Chí Minh; về lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vĩ đại; về việc học và làm theo Bác trong các công việc thường ngày… của các tập thể, cá nhân đã được gửi đến Ban Tổ chức. Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo đã tổ chức xét chọn hết sức công tâm, kỹ lưỡng, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, khoa học.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng biểu dương, đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực tổ chức, phát động, hướng dẫn, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia Giải thưởng. Tôi nhiệt liệt chúc mừng các tập thể và cá nhân được nhận Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quí đại biểu, đồng bào, đồng chí!

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người là một gia tài vô cùng đồ sộ, một di sản hết sức quí báu của Đảng và dân tộc ta, là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ, trách nhiệm, bổn phận của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, năng lực công tác, góp phần xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát biểu tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tha thiết mong rằng: “…với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII, góp phần xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển, cường thịnh, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong đợi”.

Để thực hiện được yêu cầu đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là phải tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ.

Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan từ Trung ương đến địa phương, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy thành quả đạt được, đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn tiếp theo - giai đoạn 2023 - 2025, góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa, phát huy lòng yêu nước, giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, quyết tâm đưa nước ta trở thành nước phát triển, phồn vinh, hạnh phúc theo định hướng xã hội chủ nghĩa, như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu và khát vọng của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Xin kính chúc các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quí đại biểu, đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!