Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: Đình Nhất) 

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh triển khai với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; tạo chuyển biến tích cực trong công tác, sinh hoạt, lao động, học tập của cán bộ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Phát huy những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn gắn với chuyên đề năm 2023 của tỉnh Hà Tĩnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng khẳng định, Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, định hướng con đường đúng đắn của cách mạng Việt Nam. Đạo đức, phong cách của Người mãi mãi là tấm gương sáng để muôn triệu người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ học tập.

Thời gian qua, trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp nhưng nhờ triển khai tốt các nội dung học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tốt ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hoá, con người Hà Tĩnh, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là trong thu ngân sách, thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội.

Để phát huy vai trò tổ chức Đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị tổ chức Đoàn các cấp phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; hướng thanh niên thực hiện tốt sứ mệnh với Đảng, với Tổ quốc. Thường xuyên tu dưỡng, phát huy truyền thống kiên gan, bền chí, nhân văn, nghĩa tình của con người Hà Tĩnh; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn”, những biểu hiện lệch chuẩn trong thanh thiếu nhi.

Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, có chiều sâu, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và thế mạnh của thanh niên, xem đây là nền tảng cốt lõi để nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đáp ứng tình hình mới.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Đình Nhất)

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức Đoàn cần cụ thể hoá việc học và làm theo Bác vào từng phong trào hành động cách mạng, từng việc làm. Đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vừa có “đức”, vừa có “tài”, dám nghĩ, dám làm, cống hiến hết mình vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Theo đó, mỗi đoàn viên thanh niên phải luôn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên để cống hiến. Luôn tiên phong trong lao động, sản xuất, đi đầu trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ; xung kích, tình nguyện tham gia công tác an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tham gia xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, các cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh đã được nghe GS-TS Hoàng Chí Bảo quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”; chuyên đề “Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Thông qua những câu chuyện dung dị, đời thường trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, GS-TS Hoàng Chí Bảo phân tích, làm sáng rõ hơn về phong cách của Bác, tinh thần tự học suốt đời của Người. Từ đó, giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thời kỳ mới./.