Bảo Lâm học và làm theo Bác

Trưởng Ban Tuyên giao Huyện ủy Bảo Lâm Hoàng Văn Páo cho biết: Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện Bảo Lâm kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 95%. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản của Kết luận số 01-KL/TW.

Cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện xác định được trách nhiệm, xây dựng kế hoạch, đăng ký học tập và làm theo Bác, lựa chọn các bội dung, nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu học tập, làm theo và nêu gương. Toàn huyện có 2.741 cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và học tập, làm theo Bác. Các cấp, các ngành trên địa bàn huyện tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực điển hình như: mô hình trồng sả java ở xóm Nà Mon, xã Nam Cao; mô hình xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm…

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Lâm Dương Thị Phiến, Hội hướng dẫn cơ sở thành lập nhiều mô hình làm theo Bác, hiện nay có 64 mô hình với 2.336 thành viên tham gia. Ngoài ra, các cấp Hội phát huy truyền thống đoàn kết “lá lành đùm lá rách” và truyền thống của phụ nữ Việt Nam “bao dung, nhân hậu” thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là giúp nhau trong việc hiếu, hỷ, thiên tai, hoạn nạn… bằng hiện vật và ngày công lao động với tổng trị giá trên 900 triệu đồng.

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Lâm xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chị Lữ Thị Lâm, xóm Bản Báng, xã Lý Bôn chia sẻ: Gia đình tôi cũng như nhiều gia đình hội viên khác quanh năm trồng ngô, lúa nên cuộc sống rất khó khăn. Qua các cấp Hội Phụ nữ phát động phong trào phát triển kinh tế, thi đua học và làm theo Bác, gia đình tôi mạnh dạn cải tạo khu đất đồi hoang thành mô hình vườn, ao, chuồng, rừng. Hiện nay, gia đình có 3 ha cây gỗ sưa; duy trì nuôi 6 con trâu, bò, 25 con dê, 12 con lợn đen, có ao thả cá… Mỗi năm trừ chi phí thu nhập gần 80 triệu đồng.

Nét nổi bật từ việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của các cơ quan, đơn vị còn thể hiện ở sự chuyển biến trong phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên; trước hết là người đứng đầu, tập thể cấp ủy, lãnh đạo các cấp. Đó là sự sâu sát, gần dân, sát dân, đối thoại với dân; phong cách quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm phức tạp trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từng cấp ủy nhận diện cụ thể địa chỉ tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa để có biện pháp khắc phục, xử lý; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ... Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực; khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Huyện Bảo Lâm tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu. Ngoài quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các địa phương, đơn vị, đoàn thể, tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa 3 nhiệm vụ: học tập, làm theo và nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; tổ chức tốt các phong trào thi đua hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực; chú trọng bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, xây dựng Bảo Lâm ngày càng phát triển.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website