Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Lễ trao giải.

Tối ngày 9/9/2023, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023.

Đến dự Lễ trao giải có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; một số đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương…

Báo cáo tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức cho biết, giai đoạn 2021 – 2023, 13 Hội đồng sơ khảo chuyên ngành đã nhận được 1.292 tác phẩm; 48 hồ sơ thành tích quảng bá của tập thể, cá nhân từ các địa phương, cơ quan, đơn vị. Hội đồng thẩm định Chung khảo đã chọn 238 tác phẩm, công trình đủ điều kiện trao giải, gồm: 1 giải đặc biệt; 11 giải A; 55 giải B; 89 giải C; 82 giải khuyến khích; 46 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá. Quy trình chấm, xét chọn hồ sơ quảng bá của các Hội đồng sơ khảo bảo đảm đúng quy trình, kỹ lưỡng, chặt chẽ. Hội đồng Chung khảo làm việc nghiêm túc, dân chủ, khoa học, đúng với quy định của Ban Chỉ đạo

 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao giải đặc biệt cho tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Nhìn chung, giải thưởng đợt I triển khai trong thời gian cả nước diễn ra dịch bệnh, chịu nhiều tác động làm hạn chế đến các hoạt động sáng tác, quảng bá. Tuy vậy, trong năm 2022 và đầu năm 2023 các địa phương, cơ quan, đơn vị, các hội văn học nghệ thuật từ trung ương đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện để hoạt động sáng tác, quảng bá triển khai theo đúng kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương và Quy chế Giải thưởng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực tổ chức, phát động, hướng dẫn, động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia Giải thưởng và nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân được nhận Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023.

Đồng chí khẳng định:Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người là một gia tài vô cùng đồ sộ, một di sản hết sức quí báu của Đảng và dân tộc ta, là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ, trách nhiệm, bổn phận của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, năng lực công tác, góp phần xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan từ Trung ương đến địa phương đã chủ động, tích cực tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đã có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động, thu hút cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần khơi dậy tình cảm kính trọng, lòng biết ơn, niềm tin son sắt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài. 

 Ban Tổ chức trao giải cho cá nhân và tập thể có tác phẩm đoạt giải A.
 

Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan từ Trung ương đến địa phương, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy thành quả đạt được, đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn tiếp theo - giai đoạn 2023 - 2025, góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa, phát huy lòng yêu nước, giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, quyết tâm đưa nước ta trở thành nước phát triển, phồn vinh, hạnh phúc theo định hướng xã hội chủ nghĩa, như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu và khát vọng của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.