Nhiều cách làm hay trong học tập và làm theo Bác ở huyện Giang Thành

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo Bác được Ban Thường vụ Huyện ủy Giang Thành triển khai rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và người dân địa phương. Theo Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Giang Thành Võ Văn Bình, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Một số nội dung được các cơ quan, ban, ngành huyện, xã thực hiện có hiệu quả như tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, bức xúc của nhân dân; tổ chức gặp gỡ, đối thoại với nhân dân, đoàn viên, hội viên để giải quyết các phản ánh, kiến nghị, bức xúc; huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phục vụ đời sống nhân dân…

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Giang Thành Võ Văn Bình nói: “Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm, chủ động, sáng tạo, lựa chọn nội dung, dành thời gian thỏa đáng để trao đổi, thảo luận, bàn biện pháp thực hiện có hiệu quả những vấn đề đột phá, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân…”.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Giang Thành Nguyễn Thanh Hà (bìa phải) trao giấy khen các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác năm 2023.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo Bác được Ban Thường vụ Huyện ủy Giang Thành quan tâm lãnh đạo, thực hiện. Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Giang Thành kiểm tra, giám sát 4 chi bộ trực thuộc và 117 đảng viên có liên quan đến nội dung Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nhờ làm tốt việc gắn kết chuyên đề hàng năm với các nhiệm vụ chính trị nên hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện Giang Thành đề ra đều đạt và vượt. Các chính sách an sinh xã hội cho đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt.

Huyện và các xã vận động quỹ vì người nghèo năm 2023 được 1,746 tỷ đồng; triển khai xây dựng mới 53 căn và sửa chữa 3 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, kinh phí 2,623 tỷ đồng; tỷ lệ nghèo đa chiều toàn huyện 3,75%; hộ có mức sống trung bình là 5.707 hộ, chiếm 68,91% tổng số hộ dân…

Ngoài ra, cấp ủy các cấp, các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch gắn chuyên đề năm 2023-2024 với phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương. Thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiêu biểu của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023, cán bộ, đảng viên và nhân dân Giang Thành tham gia tích cực, kết quả có 732 bài viết và huyện đạt giải khuyến khích cấp tỉnh.

Huyện Giang Thành huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân vùng biên. Trong ảnh: Bờ kè chống sạt lở kênh Hà Giang đoạn trung tâm hành chính huyện được đầu tư bằng nguồn ngân sách Trung ương.

Huyện đoàn Giang Thành xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác, hướng dẫn lồng ghép nội dung vào các phong trào, buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội. Phó Bí thư Huyện đoàn Giang Thành Phạm Thị Ngoan cho biết: “Huyện đoàn phát động đoàn viên, thanh thiếu niên thực hiện cuộc vận động tuổi trẻ Giang Thành học tập và làm theo Bác. Huyện đoàn Giang Thành còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; thành lập câu lạc bộ hiến máu dự bị sẵn sàng hiến máu khi có yêu cầu; xây dựng nhiều mô hình giúp thanh niên thoát nghèo, xây dựng công trình thanh niên; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước...”.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Giang Thành Võ Văn Bình, việc thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Giang Thành đã bồi đắp thêm niềm tin, tạo động lực để Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần củng cố và xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh; tạo động lực to lớn để huyện biên giới Giang Thành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống người dân vùng biên...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website