Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

 Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ ba từ phải sang) tặng quà gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Văn Quảng, xóm Nà Chang, xã Nam Tuấn (Hòa An).

Hằng năm, cùng với việc triển khai chương trình công tác, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng với các khẩu hiệu hành động cụ thể, thiết thực như: “Giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường công tác xây dựng lực lượng: Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện, trung thành với Đảng, tận tụy với dân”; “Chủ động, Đổi mới, Nêu gương, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”...

Phát động nhiều đợt thi đua chuyên đề lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm có chủ đề như: “Mừng Đảng, mừng Xuân”; “Tháng 5 lập công dâng Bác”; gắn với phong trào thi đua khác của tỉnh, của Công an Trung ương, đã thu hút được toàn thể cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác được giao.

“Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND)” là một trong những nội dung trọng tâm, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Các đơn vị công an tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, trong đó quán triệt sâu sắc các chuyên đề, bài viết, bài nói của Bác về đạo đức cách mạng, lối sống, thực hành tiết kiệm, ý thức phục vụ, tôn trọng nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên… Do vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trên mặt trận an ninh trật tự (ANTT), lực lượng Công an đã làm tốt công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện các mặt công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Chỉ đạo các lực lượng Công an tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ cơ bản, các phương án, đề án, kế hoạch nghiệp vụ chuyên ngành và làm tốt chức năng quản lý nhà nước về ANTT, qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT.

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ và cải cách hành chính, nhất là ở các đơn vị, bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Tổ chức làm việc, tiếp dân cả ngày thứ Bảy, bố trí cán bộ có trình độ, phẩm chất và năng lực tiếp xúc, giải quyết công việc cho nhân dân. Đặt hòm thư góp ý, thông báo số điện thoại đường dây nóng để nhân dân tiện góp ý hoặc giải quyết công việc. Đặc biệt, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tổ chức diễn đàn “Cán bộ, chiến sĩ Công an Cao Bằng lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, vì nhân dân phục vụ”; “Công an Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Ngoài ra, còn trao tặng hàng chục ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, giúp đỡ gia đình liệt sỹ, thương binh, có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, con cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng; tăng cường hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng; ứng cứu, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai… Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết và xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Với mục tiêu xây dựng lực lượng Công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh đã cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về xây dựng lực lượng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, các phong trào thi đua khác… Cấp phát 200 đĩa DVD, gần 1.600 cuốn sách, tài liệu đến các đơn vị làm tài liệu nghiên cứu, học tập và tuyên truyền.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng đoàn thể quần chúng được đổi mới và có hiệu quả hơn; tổ chức bộ máy đã tinh gọn một bước, kỷ cương, kỷ luật chặt chẽ hơn... Ngay sau khi có Đề án của Chủ tịch UBND tỉnh về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đã có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng phát động của Giám đốc Công an tỉnh viết đơn xung phong tình nguyện đảm nhận nhiệm vụ Công an xã. Đến nay, Công an tỉnh đã điều động 587 đồng chí, trong đó có 153 đồng chí trưởng công an xã, thị trấn (có 2 đồng chí nữ), 153 đồng chí phó trưởng công an xã (có 9 đồng chí nữ) và gần 300 đồng chí công an viên.

Việc điều động Công an chính quy về xã bước đầu đã khẳng định hiệu quả công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở, được cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhân dân ghi nhận, ủng hộ, giúp đỡ.

Công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của cán bộ, chiến sĩ; công tác hậu cần - kỹ thuật luôn chủ động, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu công tác, chiến đấu và các tình huống đột xuất.

Ngoài ra, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Công an tỉnh, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và nhà đất; bảo đảm vật tư kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, các chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là bảo đảm vật chất, kỹ thuật cho Công an xã chính quy… Qua đó xuất hiện nhiều gương “Người tốt, việc tốt” được nhân dân đồng tình, cảm ơn và gửi thư khen; nhiều lượt tập thể, cá nhân được tặng huân chương, huy chương các loại, nhiều lượt tập thể, cá nhân được Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

Với ý nghĩa giáo dục sâu sắc, có tính bền vững cao, toàn lực lượng Công an tỉnh  đã có sự chuyển biến về nhận thức và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Cao Bằng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu bảo đảm ANTT, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an về công tác xây dựng lực lượng CAND, trong thời gian tới, Công an Cao Bằng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tác phong chính quy, kỷ luật, kỷ cương, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy; đề cao tính tiên phong, gương mẫu và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành và phối hợp thực hiện công tác quản lý cán bộ; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Theo http://baocaobang.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website