Học tập và làm theo lời Bác ở Cam Lộ

Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

 Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ gắn nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với công việc cụ thể - Ảnh: Trần Tuyền

Học tập, làm theo lời Bác từ việc làm cụ thể

Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ có 185 cán bộ, trong đó có 64 đảng viên. Với đặc thù được sáp nhập từ nhiều đơn vị gồm: Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ, Trung tâm Y tế dự phòng huyện, Trung tâm Dân số huyện và 9 trạm y tế xã, địa bàn trải rộng, các đảng viên công tác rải rác khắp các địa phương nên Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ, bác sĩ Nguyễn Quảng cho hay, hằng năm, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo lời Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vào việc phân tích, đánh giá chất lượng khoa, phòng, trạm y tế và từng cá nhân, thực hiện đồng bộ với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, viên chức thông qua việc thực hiện tốt 12 điều y đức của cán bộ y tế. Từ đó, từng cán bộ, đảng viên xây dựng bản đăng ký phù hợp với công việc, khả năng và mang lại hiệu quả cao.

 

 Bí thư Chi bộ thôn Phổ Lại, xã Thanh An Hoàng Công Kỳ trò chuyện với người dân - Ảnh: Trần Tuyền

Để việc học tập, làm theo lời Bác gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi vào thực chất, Đảng bộ Trung tâm Y tế Cam Lộ xây dựng các chủ đề, chủ điểm cụ thể. Đồng thời đưa kết quả học tập và làm theo lời Bác vào xét thi đua khen thưởng hằng tháng, quý, năm đối với các khoa, phòng và cá nhân; kịp thời tuyên dương, khuyến khích những tấm gương người tốt việc tốt. Bên cạnh đó, các khoa, phòng, trạm y tế và cá nhân coi trọng việc hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Điểm nổi bật ở Đảng bộ Trung tâm Y tế Cam Lộ là hoạt động chào cờ, sinh hoạt dưới cờ. Từ tháng 10/2017, đơn vị triển khai và duy trì tổ chức sinh hoạt chào cờ đầu tháng nghiêm túc và có chất lượng, được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ biểu dương. Cụ thể, tại các buổi sinh hoạt dưới cờ, đại diện các khoa, phòng kể những mẩu chuyện về Bác, từ đó rút ra bài học, liên hệ thực tế tại đơn vị và đề xuất những giải pháp khắc phục, gắn với đó là việc giao nhiệm vụ trọng tâm trong tháng. Việc làm này tạo sự nghiêm túc, khoa học khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa thực hiện học tập, làm theo lời Bác gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện công tác, nhiệm vụ chuyên môn.

Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên

Năm 2017, Chi bộ thôn Phổ Lại, xã Thanh An được Huyện ủy Cam Lộ chọn làm một trong hai chi bộ tổ chức điểm diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo Kế hoạch 47 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Qua thời gian thực hiện, chi bộ đánh giá lại những việc đã làm được và chưa làm được, nhận định một số biểu hiện thể hiện ở từng cá nhân đảng viên, ví dụ như: nói không đi đôi với làm, không mạnh dạn đấu tranh, phê bình cái sai, chưa phát huy nguyên tắc dân chủ trong Đảng… Sau đó, chi bộ tóm tắt lại và có định hướng cho từng đảng viên; đề ra những giải pháp khắc phục bằng những việc làm cụ thể.

 

 Người dân Cam Lộ đưa máy móc cơ giới vào sản xuất nông nghiệp - Ảnh: Trần Tuyền

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ của mỗi năm, chi ủy xác định xây dựng và chỉnh đốn Đảng là việc làm cần thiết và quan trọng hàng đầu. Muốn đảng vững mạnh, phát huy tối đa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thì khâu đào tạo nguồn, phát triển đảng viên luôn được chú trọng. Vì vậy, Chi bộ thôn Phổ Lại vừa phải đào tạo, tìm nguồn quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng, vừa đảm bảo chất lượng đảng viên. Hằng năm, Chi bộ thôn Phổ Lại luôn lấy tiêu chí đạo đức lối sống và kết quả hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá chất lượng đảng viên. Cùng với đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện tốt công tác dân vận khéo. Nhờ vậy mà thời gian qua, công tác vận động Nhân dân đồng thuận nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho các công trình, dự án trọng điểm ở thôn Phổ Lại luôn hoàn thành sớm, đi đầu trong toàn huyện. “Nhờ công tác tuyên truyền vận động, lấy đảng viên làm nòng cốt và cả hệ thống chính trị vào cuộc mà nhiều năm nay, trong thôn không có đơn khiếu nại, tố cáo, không có đơn thư vượt cấp đông người, các mâu thuẫn giữa Nhân dân đều được chi bộ hòa giải thành công. Mặc dù ở địa bàn phức tạp, nhưng tình hình an ninh trật tự trong thôn luôn được đảm bảo. Hiện nay, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống ở thôn Phổ Lại đều thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Giữa chi ủy với ban cán sự thôn, Mặt trận và các đoàn thể luôn đồng hành với nhau thực hiện các công việc trong thôn”, Bí thư Chi bộ thôn Phổ Lại Hoàng Công Kỳ nói.

Nâng cao chất lượng đảng viên

Từ tháng 7/2019, thôn Tân Hiếu sáp nhập với thôn Vĩnh Đại, xã Cam Hiếu thành thôn Nam Hiếu 1. Đến tháng 10/2019, chi bộ của 2 thôn chính thức nhập lại một với 36 đảng viên. Với đặc thù 2 thôn cũ có những thuận lợi, khó khăn khác nhau nên để hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội vừa xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chi bộ thôn Nam Hiếu 1 đã có những nỗ lực đáng ghi nhận.

Bí thư Chi bộ thôn Nam Hiếu 1 Nguyễn Văn Hậu cho hay, thời gian qua, chi ủy luôn chú trọng đến công tác ổn định chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Muốn Nhân dân tin tưởng, đồng thuận và nghe theo trong mọi việc thì năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chất lượng đảng viên phải không ngừng được nâng cao. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn giữ vững lập trường, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không được làm trái những điều đảng viên không được làm. Cùng với đó, chi bộ đoàn kết, tập trung lãnh đạo để ban hành các nghị quyết chuyên đề sát, đúng với tình hình thực tiễn của địa phương.

Chi bộ thôn Nam Hiếu 1 xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức tự giác của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, công tác quản lý đảng viên được chi ủy, chi bộ thường xuyên chú trọng, gắn với việc phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Đặc biệt, vai trò đầu tàu, gương mẫu của đảng viên luôn được giữ vững. Hiện nay, Chi bộ Nam Hiếu 1 có trên 80% đảng viên tốt nghiệp đại học, trên 50% đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

“Một trong những nhiệm vụ then chốt, cần phải làm ngay của Chi bộ Nam Hiếu 1 đó là chỉ đạo hoạt động của ban cán sự thôn, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự bầu lại trưởng thôn mới sau khi có kế hoạch của cấp trên. Tiếp đó là kiện toàn Mặt trận và các đoàn thể trong hệ thống chính trị. Khi hệ thống chính trị đã được kiện toàn thì vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng sẽ được phát huy tối đa, việc học tập, làm theo lời Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đạt hiệu quả cao hơn”, Bí thư Chi bộ thôn Nam Hiếu 1 Nguyễn Văn Hậu nói.

Trần Tuyền

Theo http://baoquangtri.vn

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website