Thi đua là động lực để phát triển KT-XH

 Nông dân xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã chăm sóc nhãn.

Nói về phong trào thi đua yêu nước, đồng chí Lò Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, chia sẻ: Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành kế hoạch đăng ký mô hình, phong trào, việc làm điển hình thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, các phong trào thi đua yêu nước của huyện Sông Mã có bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

Nhiều phong trào có sức lan toả mạnh mẽ, như: “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”... đã tạo động lực to lớn, động viên các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện thi đua học tập, lao động sản xuất, công tác, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Sông Mã phải kể đến phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phong trào đã góp phần nâng giá trị sản xuất của huyện giai đoạn (2015-2020) đạt 7.253 tỷ đồng, tăng bình quân 15%/năm. Ngoài ra, toàn huyện đã thành lập và duy trì 31 HTX nông nghiệp thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng công nghệ cao như: HTX dịch vụ nông nghiệp Hưng Lộc, xã Chiềng Khương; HTX dịch vụ nông nghiệp Bảo Minh, xã Chiềng Khoong; HTX Nhãn chín sớm Bảo Dương, xã Nà Nghịu; HTX dịch vụ nông nghiệp Hoa Mười, xã Chiềng Khoong; HTX dịch vụ nông nghiệp Co Kiểng, xã Huổi Một; HTX Hoa quả Tiên Cang, xã Chiềng Cang. Qua đánh giá, toàn huyện có trên 5.500 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” của huyện đã huy động các nguồn lực, sự đồng lòng của nhân dân tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế-xã hội. Giai đoạn 2015-2020, Sông Mã đã huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 6.406 tỷ đồng; triển khai đầu tư xây dựng 299 công trình, với tổng số vốn đầu tư hơn 945 tỷ đồng. Kết quả, 17/19 xã, thị trấn đã có trụ sở làm việc kiên cố; 18/18 xã có đường giao thông đi lại được 4 mùa; hoàn thành 262 tuyến đường giao thông nội bản, liên bản với tổng chiều dài 78km; huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Chiềng Khương là xã đầu tiên của huyện Sông Mã cán đích nông thôn mới vào năm 2017 và hiện đang tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các phong trào thi đua của các hội, đoàn thể gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được phát động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”; “Nhà sạch, ngõ đẹp”; “Làm kinh tế giỏi”...  Ông Lưu Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khương, cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Chiềng Khương đã huy động trên 70 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hơn 47 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 23 tỷ đồng, hơn 31.000 ngày công, hiến trên 12.000 m² đất để hoàn thành 170 tuyến đường giao thông nội bản, dài gần 50 km; tất cả các xã, bản đã xây dựng được nhà văn hóa.

Đồng chí Lò Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, khẳng định: Có thể thấy phong trào thi đua yêu nước đã tạo thành động lực to lớn, có sức lan tỏa, động viên các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện thi đua học tập, lao động sản xuất, công tác, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, huyện Sông Mã tiếp tục gắn việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, lồng ghép với việc kỷ niệm các ngày lễ lớn của huyện, tỉnh và đất nước giai đoạn 2020 - 2025 để tạo không khí thi đua sổi nổi, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả.

Thi đua là động lực để phát triển, huyện Sông Mã đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động, tiếp tục xây dựng, nhân rộng, biểu dương điển hình tiên tiến, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng quê hương vùng biên ngày càng phát triển.

Duy Tùng

Theo http://www.baosonla.org.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website