Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Học Bác từ những việc làm hàng ngày

Từng cán bộ, đảng viên tự giác chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương của Đảng, nắm vững các nội dung chuyên đề học tập hàng năm; các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều địa phương, đơn vị đã xác định nội dung mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác. Chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm… Việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

 Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5
năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: CHÍ BẢO

Công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, với nhiều hình thức phong phú; sử dụng linh hoạt các loại hình phù hợp với địa phương, đơn vị và từng đối tượng. 5 năm qua, có 156 tập thể, 350 cá nhân tiêu biểu về học tập làm theo Bác; 5 tập thể, 6 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tặng bằng khen UBND tỉnh và trong hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy xét tặng giấy khen cho 25 tập thể, 21 cá nhân…

Theo đồng chí Trần Thị Diễm - Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Thành (Thạnh Trị), hàng năm, cán bộ, hội viên đều đăng ký thực hiện học tập và làm theo Bác với những nội dung phù hợp. Song song đó, thông qua các buổi họp ban chấp hành, họp tổ, nhóm, câu lạc bộ phụ nữ… cán bộ hội thường xuyên tuyên truyền những câu chuyện sưu tầm về Bác, như: “Hũ gạo cứu người nghèo”, “Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ”, “Việc chi tiêu của Bác Hồ”, “Bác đã dạy tôi yêu thương con trẻ”, “Lòng nhân ái của Bác Hồ”, “Đời thường của Bác với phụ nữ”…

Đồng chí Cao Văn Tuấn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thạnh Trị chia sẻ: “Thông qua những việc làm hàng ngày, mỗi người đã có ý thức trách nhiệm hơn với bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước được nâng lên, các phong trào thi đua của nông dân, với việc làm cụ thể như: thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, chi tiêu trong gia đình; chống lãng phí trong cơ quan; phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững…”.

Phát huy vai trò, trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác

Đồng chí Trương Vũ Phương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị đánh giá, có thể khẳng định, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã trở thành việc làm nề nếp, thường xuyên; tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Theo đồng chí Trương Vũ Phương, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 26 của Huyện ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên… Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05, gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng và của Tỉnh ủy, của Huyện ủy. Nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ cơ sở. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp cần thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chú trọng phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, để việc  thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, nề nếp, thực chất và hiệu quả.

CHÍ BẢO

Theo http://baosoctrang.org.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website