Hà Nội: Học và làm theo Bác bắt đầu từ nâng cao đạo đức công vụ

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Hải

Làm nhiều hơn nói, thưởng - phạt đúng người

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Liễu chia sẻ: Đảng ủy luôn đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo Sở và phòng, ban trong thực thi công vụ theo phương châm “Nói đi đôi với làm, làm nhiều hơn nói”. Ban lãnh đạo Sở phân công công việc rõ ràng, rõ trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, kiểm soát mức độ hoàn thành công việc của CCVC; chú trọng xây dựng quy trình giải quyết công việc một cách minh bạch. Với những hình thức thưởng - phạt phân minh, đúng người, đúng việc đã tạo động lực cho CCVC thi đua phấn đấu; người được khen cảm thấy tự hào và người bị phê bình thấy cần cố gắng hơn.

Xác định rõ vị trí cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính của TP, Đảng ủy Sở đã tập trung quán triệt, thực hiện tốt công tác này ngay nội bộ Sở, thể hiện ở việc thường xuyên rà soát loại bỏ TTHC; rà soát, hoàn thiện và công khai quy định về quy trình, TTHC, tạo điều kiện cho Nhân dân giám sát để kịp thời ngăn ngừa CBCC lợi dụng kẽ hở từ những quy định pháp luật, từ đó nảy sinh tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ. Sở cũng tăng cường ứng dụng CNTT trong lãnh đạo, điều hành; hạn chế hội họp; tăng cường hội thảo chuyên đề để giải quyết những việc mới, việc vướng, việc khó.

Thực tế trong hoạt động của Sở luôn phát huy được vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò quản lý của chính quyền, vai trò của tổ chức đoàn thể xã hội và đội ngũ CCVC, NLĐ trong nâng cao đạo đức công vụ. Sở thường tổ chức nói chuyện chuyên đề vào các ngày lễ lớn, kỷ niệm thành lập, nhằm bồi đắp ý thức trách nhiệm của CBCC; chú trọng chăm lo đời sống CBCC. Cùng đó, lãnh đạo luôn quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của CBCC, thể hiện ở niềm nở khi tiếp xúc, nhiệt tình giải quyết công việc, tham mưu cách giải quyết cho đúng, đủ mà có lợi nhất cho người dân. Đã thành nếp CBCCVC Sở luôn cố gắng thực hiện tốt khẩu hiệu "4 xin, 4 luôn" (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ) trong giao dịch với người dân.

Đổi mới cơ chế đánh giá cán bộ, công chức

Để nâng cao đạo đức công vụ trong CBCCVC, NLĐ, bà Nguyễn Thị Liễu cho hay, Sở xác định giải pháp quan trọng nhất là phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy Đảng, tổ chức, đoàn thể trong nêu cao kỷ cương đạo đức công vụ; thường xuyên kiểm tra đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCCVC. Song song đó, sẽ thường xuyên chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, nâng cao nhận thức về giá trị nhân cách, hình thành chuẩn mực đạo đức công vụ, xây dựng môi trường công sở thân thiện - hạnh phúc. Sở cũng xác định, đánh giá kiến thức chuyên môn nhưng phải chú trọng phẩm chất đạo đức và sử dụng đúng người, đúng việc, có chính sách thu hút người giỏi, khuyến khích phát huy năng lực đóng góp cho cơ quan.

Bên cạnh đó, việc xây dựng, hoàn thiện quy chế công vụ, đạo đức công vụ được Sở xác định là nhiệm vụ cấp bách, mà trước tiên là cụ thể hóa Quy tắc ứng xử của CBCCVC, NLĐ trong các cơ quan thuộc TP đối với từng bộ phận. “Chúng tôi cũng sẽ đổi mới cơ chế đánh giá CBCCVC theo hướng có sự tham gia của người dân và DN, coi đây là tiêu chí quan trọng hàng đầu trong khung năng lực đánh giá CBCCVC”- bà Nguyễn Thị Liễu khẳng định.

Với những nỗ lực trong thực thi công vụ gắn với học, làm theo Bác, Sở Nội vụ luôn trong top đầu về chỉ số cải cách hành chính của TP: Năm 2016 đứng thứ ba, năm 2017 - 2018 thứ hai, năm 2019 thứ nhất. 3 năm liên tục 2017-2019, tập thể Sở được tặng Cờ Thi đua của UBND TP, năm 2020 được tặng Cờ Thi đua Chính phủ. 

 

Thùy Linh
Theo http://kinhtedothi.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website