Lan tỏa những việc làm theo Bác ở huyện Đông Sơn

 Các cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn vì đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020.

Hơn 5 năm qua, cán bộ, đảng viên Đảng bộ xã Đông Văn thực hiện các nội dung Chỉ thị 05 gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Đông Văn, cho biết: Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả, ngoài việc triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, đảng bộ xã xây dựng kế hoạch cho từng năm phù hợp với từng chuyên đề. Bên cạnh đó, Chỉ thị 05 cũng được đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, ngành, đoàn thể và hơn hết gắn Chỉ thị 05 với phong trào xây dựng NTM. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các chi bộ gương mẫu thực hiện gắn với nhiệm vụ được giao. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, vận động Nhân dân thi đua lao động sản xuất, xây dựng NTM kiểu mẫu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Giai đoạn 2012-2020, xã Đông Văn đã huy động 638.780 triệu đồng xây dựng NTM; trong đó Nhân dân đóng góp 524.500 triệu đồng (chiếm 82,11%) và góp hàng nghìn ngày công, hiến 8.978m2 đất. Toàn xã thực hiện nâng cấp 5,706 km đường trục thôn; 12,33 km đường thôn, xóm; sửa chữa, cải tạo công sở xã, nâng cấp hệ thống loa truyền thanh của xã, di chuyển đường điện để mở rộng đường giao thông, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đến từng thôn... Kinh tế phát triển, bình quân thu nhập đạt 69,34 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển toàn diện với 7/7 thôn được công nhận khu dân cư văn hóa, 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II... Với kết quả trên, Đông Văn là xã đầu tiên trong tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết 09-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Phát huy những giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa; xây dựng con người Đông Sơn “năng động, sáng tạo - thân thiện”, đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập”. Trên cơ sở nội dung của chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị luôn gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, phong trào xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh. Theo đó, mỗi cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cơ sở, ban, phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện đều có ít nhất một mô hình hoặc việc làm điển hình gắn với chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Kết quả, trong 5 năm qua, toàn huyện đã đăng ký và thực hiện 486 phong trào, mô hình, việc làm điển hình tiên tiến, trong đó có nhiều mô hình, phong trào được Nhân dân đón nhận, tích cực tham gia và đem lại hiệu quả, góp phần làm chuyển biến toàn diện, nhanh chóng các lĩnh vực, đặc biệt là bộ mặt nông nghiệp, nông thôn, đô thị.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Sơn, cho biết: Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Đông Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết cấu hạ tầng cho sản xuất và đời sống của Nhân dân được đầu tư khá đồng bộ, bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều đổi mới, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đặc biệt, một số lĩnh vực đã vươn lên tốp đầu của tỉnh như: 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế và chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; 97,3% trường học đạt chuẩn quốc gia, cao nhất toàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,62%. Năm 2019, Đông Sơn là huyện thứ ba trong tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM. Tính đến tháng 10-2021, huyện Đông Sơn có 33 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, xã Đông Văn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã Đông Khê đạt chuẩn NTM nâng cao. Là huyện đi đầu trong tỉnh về công tác luân chuyển, điều động cán bộ, đến nay 100% xã, thị trấn có cán bộ chủ chốt không phải người địa phương...

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 ở huyện Đông Sơn là cơ sở vững chắc tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Bài và ảnh: Thanh Huê

Theo https://baothanhhoa.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website