Phan Rang - Tháp Chàm: Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay được TP Phan Rang - Tháp Chàm đặc biệt chú trọng. Căn cứ hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp điều kiện cụ thể. Trong đó, thực hiện lồng ghép với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, các hội thi, hội diễn văn nghệ, tọa đàm, hành trình về nguồn của đoàn viên thanh niên. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan; trong hệ thống giáo dục và các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị. Nhiều cơ quan, phường, xã duy trì đọc báo buổi sáng, nghe những mẩu chuyện về Bác, các mô hình hay trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để học tập, rút kinh nghiệm, trao đổi những nội dung có liên quan đến thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, trách nhiệm với công việc, với Nhân dân.

TP Phan Rang - Tháp Chàm tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh:baoninhthuan.com.vn)

Hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan sinh động được đẩy mạnh như: sử dụng pa-nô, áp phích; tổ chức hội thi tìm hiểu về Bác Hồ; bổ sung các đầu sách về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào tủ sách của các trường học, thư viện và phường, xã… Bên cạnh đó, Trang thông tin điện tử của Thành phố đã mở 2 chuyên mục tuyên truyền “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên hệ thống truyền thanh Thành phố vào sáng thứ 2 và chiều thứ 3 hàng tuần.

Thành Đoàn Phan Rang - Tháp Chàm đã tích cực đăng tải các nội dung, tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên trang thông tin điện tử của đơn vị để giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên dễ dàng tiếp cận, truy cập, nghiên cứu. Các cơ quan khối ngành tuyên truyền tăng thời lượng và nâng cao chất lượng chuyên mục tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phản ánh các hoạt động ở cơ sở, các bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả. Qua đó, đã tổ chức biểu dương, khen thưởng những gương thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác.

Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, sinh động, công tác tuyên truyền đã góp phần chuyển tải những nội dung trong Chỉ thị 05; những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đảng viên; thông tin những nội dung yêu cầu của phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo; nhiều mô hình hay, điển hình tiêu biểu đã được tuyên truyền để nhân rộng, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở nên sâu rộng, đều khắp và hiệu quả hơn.

Chú trọng hoạt động kiểm tra, giám sát

Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên tăng cường tự kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đánh giá tác động của việc tự giác học tập, làm theo của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan; rà soát, xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan, đơn vị.

 

 Học và làm theo Bác, Thành Đoàn Phan Rang - Tháp Chàm triển khai nhiều
 phong trào xung kích,tình nguyện, tạo dấu ấn đẹp về hình ảnh tuổi trẻ với xã hội,
cộng đồng. (Ảnh:baoninhthuan.com.vn)

Hầu hết các cơ quan, đơn vị và địa phương của thành phố đã triển khai thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV, ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 5/8/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ban hành Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố. Nhìn chung, việc chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có nhiều chuyển biến tích cực; luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; luôn tôn trọng và chấp hành nghiêm túc sự phân công, chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Trong chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy các cấp đều có nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Qua kiểm tra, giám sát, đã đánh giá tác động của việc tự giác học tập, làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết bức xúc, cổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát hiện những địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, có cách làm sáng tạo, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đơn vị, đảng viên khắc phục./.

Linh Lan

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website