Thọ Xuân học tập và làm theo Bác​

Năm 2016, sau khi tiếp thu Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) kế hoạch thực hiện các khâu đột phá theo chủ đề từng năm của địa phương theo hướng cụ thể hóa. Kết quả, 100% cấp ủy cơ sở và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý xây dựng kế hoạch và đăng ký nội dung học tập; trên 90% cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện đăng ký và thực hiện tốt các nội dung cam kết rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu.

 

 Năm 2019, huyện Thọ Xuân được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba. Ảnh: KC

Trong 05 năm qua, địa phương đã ban hành 14 kế hoạch, 11 công văn, 06 báo cáo, 19 Thông báo kết luận cùng các hướng dẫn liên quan Chỉ thị 05; việc học tập được triển khai nghiêm túc, sâu rộng đến đội ngũ cán bộ đảng viên, nhân dân và học sinh trong toàn huyện, với tỷ lệ tham gia học tập trên 95%.

Để triển khai có hiệu quả, Huyện ủy Thọ Xuân đã đưa nội dung học tập Chỉ thị 05 vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương như đưa vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hằng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời hàng năm tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế để xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm chuyển biến căn bản những vấn đề còn tồn đọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao, trong đó có 08 vấn đề liên quan đến việc phát triển kinh tế; 06 vấn đề liên quan đến văn hóa, xã hội; 05 vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng. Đến nay những hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề bức xúc trong nhân dân đều cơ bản được giải quyết thấu đáo, nhận được sự đồng tình đánh giá cao từ người dân.

Dấu ấn nổi bật của Thọ Xuân khi thực hiện Chỉ thị 05 trong nhiệm kỳ 2015-2020 là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 15,8%, vượt mục tiêu Đại hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; năng lực, quy mô sản xuất ngày càng tăng. Năm 2019, địa phương được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, hiện đại. Các hoạt động văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến rõ rệt; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và chuyển biến rõ nét, nhất là việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn.

Hội Nông dân với những mô hình điểm về tích tụ đất đai, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Tiến Xuân

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục đã được các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng; thông qua các ấn phẩm, hệ thống phát thanh – truyền hình, trang điện tử, hoạt động văn hóa nghệ thuật… các nội dung liên quan chủ đề học tập và làm theo Bác được tuyên truyền sinh động, nổi bật; qua đó biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo gương Bác trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong toàn huyện. Năm 2017 địa phương có  02 tập thể, 04 cá nhân; năm 2018 có 01 tập thể, 01cá nhân; năm 2019 có 02 tập thể, 01 cá nhân; năm 2020 có 01 tập thể, 03 cá nhân; năm 2021 có 02 tập thể, 03 cá nhân...được cấp trên biểu dương, khen thưởng.

Qua các phong trào, mô hình tiêu biểu cùng những cách làm hay đã đem lại hiệu ứng tích cực, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc thực hiện Chỉ thị 05 như phong trào “Dân vận khéo” đã tác động hiệu quả đến công tác giải phóng mặt bằng xây dựng kết cấu hạ tầng; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” với những mô hình trang trại chăn nuôi, các cơ sở sản xuất xây dựng thương hiệu OCOP; Hội Nông dân với những mô hình điểm về tích tụ đất đai, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp...

Phong trào “Dân vận khéo” đã tác động hiệu quả đến công tác giải phóng mặt bằng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn ở xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân. Ảnh: KC

Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn thời gian qua, đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân phấn khởi cho biết: Sau 05 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị 05 đã thực sự tạo sự chuyển biến tích cực toàn diện trên địa bàn; mọi hoạt động hành chính tại các cơ quan, đơn vị đều đi vào nền nếp; Chỉ thị 05 đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên. Ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chuyển biến tích cực; nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở đã được giải quyết kịp thời. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước ở địa phương được củng cố và nhân lên mạnh mẽ...

Nói về phương hướng, đồng chí Lê Đình Hải cho biết: Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm túc việc khắc phục, sửa chữa các yếu kém, khuyết điểm được chỉ ra; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, gắn với thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng những nội dung cụ thể, thiết thực.

Trải qua 91 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ huyện Thọ Xuân không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Từ chi bộ ban đầu với 07 đảng viên. Trải qua 27 kỳ Đại hội đến nay, Đảng bộ huyện có trên 12.700 đảng viên, sinh hoạt ở 60 tổ chức cơ sở đảng. Những năm gần đây, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm của địa phương đạt gần 16%. Được công nhận huyện nông thôn mới từ năm 2019, đến nay toàn huyện có thêm 05 xã nông thôn mới nâng cao, 05 thôn nông thôn mới kiểu mẫu; có 07 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, 01 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao. Các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tiếp tục tăng trưởng khá; dịch vụ, thương mại phát triển đa dạng, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Công tác quy hoạch, xây dựng đô thị đạt kết quả tích cực; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc; và đây là các tiền đề, động lực quan trọng để đến năm 2023 Thọ Xuân trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, năm 2025 trở thành một trong 3 huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh Thanh Hóa, đến năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Kim Chiến

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website