Tạo động lực để Hải Phòng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Chiều 20/10, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng, lãnh đạo một số vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương; các sở, ban, ngành, đoàn thể và đại diện các tập thể, cá nhân xuất sắc của thành phố Hải Phòng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

 

 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu tham quan một số hình ảnh các hoạt động của thành phố Hải Phòng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tạo đột phá mạnh mẽ

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến nêu rõ: Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thành phố Hải Phòng đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, việc triển khai thực hiện được cụ thể hóa, thực hiện sáng tạo, sát thực tiễn, rõ các nhiệm vụ tập trung cần làm ngay và các nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình, rõ trách nhiệm thực hiện; qua đó tạo sự đồng thuận cao trong tư tưởng và nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Trong suốt thời quá trình triển khai thực hiện, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố ngày càng tự giác, thực chất với những việc làm cụ thể, thiết thực. Đáng chú ý, là sự chuyển biến rõ rệt trong vai trò, phong cách của người đứng đầu các cấp, trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc của hệ thống các cơ quan chính quyền thành phố, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng của chính quyền kiến tạo, liêm chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, có sức hấp dẫn lớn của thành phố; góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án lớn; tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân… Có thể khẳng định, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thành phố đã tạo được những điểm nhấn có tính đột phá khá mạnh mẽ, tác động tích cực đến sự phát triển chung của thành phố.

Cụ thể, góp phần đưa kết quả đạt được của thành phố trong nhiệm kỳ 2015-2020 toàn diện trên mọi lĩnh vực, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm tăng 14%, gấp 2,1 lần tốc độ tăng chung của cả nước, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 5.863 USD, gấp 1,95 lần bình quân chung cả nước; việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển đạt mức cao nhất từ trước tới nay, đạt 564 nghìn tỷ đồng; năm 2019 đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu đề ra trước 01 năm; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự trị an xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân toàn thành phố được cải thiện và nâng cao đáng kể…

Để đạt được những kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hải Phòng có nhiều điểm mới, sáng tạo, đạt nhiều kết quả thiết thực, như: phong cách làm việc của người đứng đầu từ thành phố đến cơ sở; phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân (bàn bạc, thảo luận tìm ra khâu yếu, điểm nghẽn, xác định những nhiệm vụ mang tính đột phá...).

 

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2020, Hải Phòng xác định 2 nhiệm vụ là đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thứ hai, tiếp tục đổi mới phong cách của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, thấu hiểu tâm tư của nhân dân để tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai, các cấp ủy các cấp căn cứ thực tiễn địa phương, đơn vị đã lựa chọn một số nội dung trọng tâm, đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó khắc phục những hạn chế, yếu kém, giải quyết được những vấn đề bức xúc, nổi cộm; tăng cường và giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tính nghiêm minh, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan và tính giáo dục. Vì vậy đã tiếp tục nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhất là các tầng lớp nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quyết sách của thành phố...

Đặc biệt, hiện thực hoá tư tưởng Hồ Chí Minh “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”, Hải Phòng triển khai nhiều mô hình sáng tạo, mang lại hiệu quả cao; xây dựng thế trận lòng dân nhất là trong ban hành nhiều cơ chế, chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu qủa công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua... Nổi bật như: “Mô hình 3 không” tại huyện Vĩnh Bảo, đó là Không giới hạn thời gian – Không giới hạn nội dung – Không giới hạn đối tượng; các mô hình tại quận Lê Chân như “Vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án”, “Thư viện sách đọc miễn phí”, các mô hình xây dựng nông thôn mới tại An Dương, Tiên Lãng...

Ghi nhớ lời dạy của Bác, phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng Hải Phòng ngày càng giàu mạnh

 

 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những thành tích Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, khẳng định, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố và việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 tại Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố.

Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc. Trong tổ chức triển khai thực hiện đã có nhiều sáng tạo, sát với thực tiễn, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm; tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị ngày càng tự giác, thực chất với những việc làm cụ thể, thiết thực. Công tác tuyên truyền với nhiều cách làm mới, sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, có tính giáo dục, răn đe cao để phòng ngừa các sai phạm...

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, những kết quả tích cực trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động tích cực đến sự phát triển chung của thành phố và các địa phương trong những năm qua. Cụ thể là trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được những thành tựu nổi bật, có tính đột phá, toàn diện trên mọi lĩnh vực, hoàn thành vượt mức 12/20 chỉ tiêu... Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác, Hải Phòng đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ mong muốn các tấm gương điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nêu gương sáng, dẫn dắt, nhân rộng để mọi người noi theo, cùng tiến bộ.

Phân tích bối cảnh trong nước và thế giới có thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã xác định phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, quyết liệt, cụ thể, thiết thực hơn. Vì vậy, để việc thực hiện Chỉ thị số 05 thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cùng các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01 của Bộ Chính trị.

 

 Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó, tiếp tục tổ chức triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xác định đúng và thực hiện tốt các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là 3 đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị phải xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm, trước mắt là nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022 trên cơ sở cụ thể hóa, tiếp tục làm sâu sắc các nội dung Chuyên đề toàn khóa theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, bám sát vào tình hình thực tiễn của địa phương và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, nhân dân thành phố Hải Phòng để phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng giàu mạnh, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng thời, cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở xác định rõ các nội dung học tập, làm theo Bác và nêu gương. Gắn việc làm theo Bác, trách nhiệm nêu gương, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển quê hương, đất nước.

 

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng trao bằng khen của UBND TP và tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

“Với chú trọng nêu gương thì chúng ta cũng phải thường xuyên, chủ động trong công tác giáo dục, tuyên truyền, cảnh báo, phê phán, đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện sai trái, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã xác định phải: Nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Hải Phòng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Tạo động lực để Hải Phòng đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 

 Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng quán triệt chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng”.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã quán triệt chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng”. Trong đó, nhấn mạnh giá trị lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, những thành tích của Đảng bộ thành phố và cấp ủy các cấp đạt được trong thời gian qua là rất quan trọng và đáng tự hào, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Đây chính là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

 

 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang kết luận Hội nghị

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng mong muốn, sau Hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc bộ và của cả nước; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025; trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Ðông - Nam Á vào năm 2030; có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới vào năm 2045, góp phần cùng toàn Đảng và Nhân dân cả nước sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Tại hội nghị, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể, 2 cá nhân; tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng 57 tập thể, 97 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Tin, ảnh: Phạm Cường

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website