Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Chung khảo Hội thi ‘’Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh’’ năm 2020 do Đảng ủy Vietcombank tổ chức.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta. Trong suốt chặng đường hơn 35 năm đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn khẳng định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Lúc sinh thời, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác Hồ vẫn luôn dành sự quan tâm đến hoạt động ngân hàng. Đặc biệt, Người luôn dặn dò cán bộ ngân hàng phải nâng cao đạo đức cách mạng và hết lòng phục vụ nhân dân.

Còn nhớ, ngay trong những ngày đầu sau Cách mạng Tháng Tám thành công và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2/9/1945), Bác đã chỉ rõ: “Trong lúc các giới khác ra sức hoạt động để giành lấy nền độc lập cho nước nhà, thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng” (Thư của Hồ Chủ tịch gửi giới công thương, ngày 13/10/1945). Người yêu cầu mọi chính sách về kinh tế, tài chính của Chính phủ đều phải nhằm thực hiện lợi ích của nhân dân, lợi ích của kháng chiến, kiến quốc. Như vậy, Bác đã xác định rõ nhiệm vụ xây dựng kinh tế - tài chính là nhiệm vụ quan trọng của đất nước.

Nhưng để xây dựng nền kinh tế giàu mạnh, Bác luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải nêu gương cần, kiệm, liêm, chính. Người nói: “Khi có việc đáng làm, việc ích nước lợi dân, lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc thì dù hao tốn bao nhiêu công, tiêu hao bao nhiêu tiền của cũng sẵn sàng, nhưng khi không cần tiêu xài thì một hạt gạo, một đồng xu cũng không nên tiêu, không được tiêu”. Tư tưởng, quan điểm của Bác là: “Làm ra nhiều, chi dùng ít. Không cần thì không chi dùng. Đó là tất cả chính sách kinh tế, tài chính của ta” (Bác Hồ nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đảng ngày 18/01/1949).

Tháng 1/1965, trong thư gửi Hội nghị cán bộ ngân hàng, Bác cũng đã căn dặn: “Quản lý tiền bạc là một công tác rất quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cán bộ ngân hàng là người có trách nhiệm giữ tiền cho nhà nước và nhân dân, phải học tập cách quản lý tiền cho tốt, đừng để lãng phí, mất mát”; “Cán bộ ngân hàng phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, thấu suốt hơn nữa đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đi sâu học tập lý luận và nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, để phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân được nhiều và tốt hơn”.

Trong những lời căn dặn của Bác, văn hóa, đạo đức đối với người cán bộ ngân hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Vì cán bộ ngân hàng giữ tiền của cho Nhà nước, cho nhân dân nên phải nêu cao đạo đức cách mạng, phải trong sáng, liêm chính…, song song đó cũng phải có chuyên môn, nghiệp vụ sâu để quản lý được tiền của cho Nhà nước, cho nhân dân, để không bị thất thoát, lãng phí, đồng thời phải tăng thêm của cải cho xã hội. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi của cán bộ ngân hàng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Các tổ chức đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại các tổ chức, đảm bảo gắn sát với tình hình hoạt động thực tiễn. Ảnh: Đại hội Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Với đặc thù ngân hàng là một ngành nghề hoạt động liên quan trực tiếp đến tiền tệ, nên vấn đề đạo đức nghề nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu trong việc thực thi nhiệm vụ. Thấm nhuần lời dạy của Bác, từ những đức tính, phẩm chất đạo đức mà Bác Hồ đã căn dặn cán bộ ngân hàng, trong thời gian qua, cán bộ, đảng viên và người lao động của Vietcombank Cà Mau đã cụ thể hóa thành những phẩm chất đạo đức, những đức tính cần thiết đối với từng vị trí công tác, trong từng giai đoạn cụ thể, để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đứng đầu, luôn ý thức nêu gương, tinh thần phê bình và tự phê bình, tự soi, tự sửa và rèn luyện đạo đức, nâng cao văn hóa nghề nghiệp.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thực hiện Văn hóa Vietcombank là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cán bộ, đảng viên và nhân viên, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Vietcombank Cà Mau đã tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 và chuyên đề học tập các năm, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại các tổ chức, đảm bảo gắn sát với tình hình hoạt động thực tiễn.

Điển hình như tổ chức Đoàn thanh niên đơn vị. Với những nỗ lực cố gắng rèn luyện và cống hiến hết mình cho đơn vị, cho sự phát triển chung của Vietcombank và ngành ngân hàng cũng như sự phồn thịnh của đất nước, đoàn viên, thanh niên Vietcombank Cà Mau nhận thức ngày càng sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và luôn luôn rèn luyện trau dồi, phấn đấu. Việc học tập và làm theo Bác được tuổi trẻ Vietcombank Cà Mau gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Nổi bật, trong năm 2023, Đoàn thanh niên Vietcombank Cà Mau đã tham dự lễ phát động “Vietcombank - Vì một Việt Nam xanh”, cùng Tỉnh đoàn Cà Mau và Huyện đoàn Trần Văn Thời thực hiện trồng 1.000 cây bằng lăng trên tuyến đường Tắc Thủ - Sông Đốc và kênh Hãng Cao, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, phủ xanh hơn 5,5 km đường ở địa phương; phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Phường 5, TP Cà Mau tổ chức buổi dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, đây là một trong những hoạt động đền ơn đáp nghĩa mang tính truyền thống, thường niên, thể hiện sự tri ân của Vietcombank Cà Mau đối với các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vào ngày 30/7, nhằm hưởng ứng phong trào xây dựng sân chơi mùa hè và phòng chống đuối nước cho trẻ em, Chi đoàn Vietcombank Cà Mau đã phối hợp cùng các đơn vị bạn tổ chức hoạt động sân chơi mùa hè cho các em thiếu nhi tại cửa biển Hố Gùi, ấp Hoa Mai, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã vận động tặng 5 suất quà học bổng trị giá 500.000 đồng/suất để hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Hố Gùi; Vietcombank Cà Mau tặng 30 bộ áo phao cứu hộ và 30 phần quà là dụng cụ học tập cho các em thiếu nhi tại điểm Trường Tiểu học xã Tân Tiến. Hoà chung tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong tỉnh, ngày 17/9, Đoàn Thanh niên Vietcombank Cà Mau ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Chương trình “Gieo mầm yêu thương” của Vietcombank Cà Mau.

Bên cạnh đó, Vietcombank Cà Mau đổi mới toàn diện công tác giao kế hoạch, triển khai bộ chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động; chuẩn hóa mô hình tổ chức; triển khai đồng bộ và hiệu quả các dự án nâng cao năng lực quản trị và hoạt động; đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị nguồn nhân lực, cơ chế bổ nhiệm; bước đầu thực hiện quản trị rủi ro một cách toàn diện theo chuẩn mực quốc tế thông qua triển khai Hiệp ước vốn Basel.

Ngoài ra, còn triển khai nhiều hình thức khác như tổ chức các cuộc thi, các cuộc vận động… để tuyên truyền, nâng cao ý thức, đạo đức của cán bộ. Hướng dẫn mọi cán bộ, nhân viên thực hành và học tập tuân theo “Sổ tay Văn hoá Vietcombank”, giữ gìn bản sắc văn hóa Vietcombank với 5 giá trị cơ bản: “Tin cậy - Chuẩn mực - Sẵn sàng đổi mới - Bền vững - Nhân văn”. Xây dựng hình ảnh cán bộ, nhân viên Vietcombank gắn liền với đạo đức và trách nhiệm: tôn trọng pháp luật và quy định nội bộ; trung thành, luôn vì lợi ích Vietcombank; Trung thực - Công bằng - Liêm khiết - Tận tâm - Cầu tiến; cùng với đó là tác phong làm việc chuyên nghiệp, lịch sự và tận tình, mỗi cán bộ Vietcombank phải không ngừng phấn đấu học tập cả về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đối tác trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, kiên quyết không để xảy ra tiêu cực do quan liêu, thiếu trách nhiệm trong cung cấp các dịch vụ phục vụ khách hàng; xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu tổ chức, cơ quan đơn vị khi để xảy ra sai phạm.

Những nỗ lực của Vietcombank Cà Mau trong việc đẩy mạnh rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong giao dịch trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động đã đem lại những kết quả tốt đẹp. Trong nhiều năm qua, phong cách, tác phong giao dịch và đạo đức của cán bộ Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Cà Mau luôn được khách hàng ghi nhận. Khách hàng đến và gắn bó với Vietcombank Cà Mau không chỉ bởi những sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt và phù hợp mà còn bởi từ phẩm chất của cán bộ Vietcombank.

Với các giải pháp trọng tâm, đặc biệt là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Vietcombank Cà Mau luôn giữ vững danh hiệu đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và Chi bộ hàng năm đều đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

 Chi đoàn Vietcombank Cà Mau trao bảng tượng trưng tặng quà cho trẻ có hoàn cảnh kém may mắn, trong chương trình “Đêm hội Trăng rằm 2023” tại huyện Năm Căn.

Hiện nay, bên cạnh nhiều cơ hội, cán bộ ngân hàng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mới, như sự phát triển mạnh mẽ của ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính, thị trường lao động mở rộng phạm vi ra toàn thế giới, trình độ lao động đòi hỏi ngày càng cao, hay những mặt trái của nền kinh tế thị trường có những tác động tiêu cực đến đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngân hàng,… Cho nên, cán bộ ngân hàng cần phải nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, trung thực, năng động, sáng tạo và trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để vừa phát triển cơ quan, đơn vị, đảm bảo quyền lợi của người lao động, vừa phải đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ hiệu quả và đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần đưa Vietcombank Cà Mau phát triển bền vững, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đã đề ra cho giai đoạn tới, Vietcombank Cà Mau sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh doanh hiệu quả. Đây là giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng về đạo đức, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, góp phần củng cố, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn tình trạng suy thoái của cán bộ, đảng viên.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thấm nhuần, tôi luyện các chuẩn mực đạo đức cách mạng "Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, Vô tư" gắn với thực hiện văn hóa doanh nghiệp, Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, tích cực đấu tranh phòng chống thông tin sai lệch, xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, lan tỏa và phát huy các giá trị văn hóa Vietcombank gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, người lao động, từng đơn vị về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới, bởi từ nhận thức đúng đắn thì mỗi cá nhân, tập thể sẽ có những biện pháp, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, gắn “học tập” với “làm theo”, đem lại hiệu quả cao.

Song song đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chấp hành các quy định, quy tắc nói trên để nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành, tuân thủ của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Tặng quà cho hộ khó khăn, trong hoạt động Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng 2023 của Đoàn Thanh niên.

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngân hàng: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, Vô tư” đến nay vẫn còn nguyên giá trị và càng quý giá. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp và khó lường, cán bộ, đảng viên, người lao động Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; luôn ghi nhớ và lấy lời Bác dạy làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, để tu dưỡng, học tập và rèn luyện đạo đức, góp phần xây dựng ngành ngân hàng phát triển bền vững, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Bác kính yêu./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website