Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo T.Ư, tỉnh tham dự Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (tháng 1.2018). Ảnh: KIM TIẾN

Cụ thể hóa Chỉ thị 05, tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác lãnh, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp từ tỉnh đến cơ sở. Phát huy nền tảng công nghệ thông tin với hệ thống truyền hình trực tuyến tới các xã, phường, thị trấn, tỉnh đổi mới hình thức tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị 05 và các chuyên đề hằng năm theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh, giúp mở rộng đối tượng tham gia, tiết kiệm thời gian, kinh phí; lựa chọn các chuyên gia, báo cáo viên tâm huyết truyền đạt tại các hội nghị; kết hợp lồng ghép nội dung trong các hội nghị cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; ghi hình các chuyên đề và in đĩa DVD gửi các Đảng ủy trực thuộc làm tài liệu tuyên truyền; đưa nội dung học tập theo chuyên đề hằng năm vào chương trình bồi dưỡng chính trị dịp hè cho giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên.

Tỉnh ủy tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2016 – 2018.

Các cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05; chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm tại hội nghị chuyên đề, hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; hội nghị toàn thể đảng viên; sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể và họp thôn, tổ dân phố. Một số cấp ủy có cách làm sáng tạo, nâng cao hiệu quả việc nghiên cứu, học tập như: Bắc Mê, Đồng Văn biên tập nội dung chuyên đề đăng tải trên bản tin thông báo nội bộ; Xín Mần đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện, xã; Mèo Vạc phát trên hệ thống truyền thanh; Công an tỉnh tỉnh cung cấp tài liệu tham khảo cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ...

Học tập và làm theo Bác, người dân xã Trung Thành (Vị Xuyên) luôn thi đua lao động,
sản xuất, phát triển kinh tế từ những cây trồng thế mạnh.

Việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác được thực hiện lồng ghép trong chương trình công tác trọng tâm của cơ quan, đơn vị và chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên bám sát chuyên đề học tập và chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng chương trình hành động cá nhân với những nội dung cụ thể, trọng tâm, đăng ký thực hiện trong năm; đề ra hướng phấn đấu, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ; gắn với thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 8.11.2011 của BTV Tỉnh ủy về đổi mới phong cách, lề lối làm việc và Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 10.11.2015 về tăng cường giám sát thực hiện “Nói đi đôi với làm”; Qui định số 16-QĐi/TU, ngày 8.3.2020 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy các cấp lựa chọn những nhiệm vụ mang tính đột phá đưa vào chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; nội dung việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trong đó phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình gắn với việc xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Một số nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 được các cấp, ngành tích cực hưởng ứng, như: Đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo xã biên giới...

Việc học tập và làm theo Bác được chú trọng đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc tiếp dân, đối thoại và kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Tiêu biểu như: Thành phố Hà Giang duy trì hiệu quả Diễn đàn “Chiều thứ 6 nghe dân nói”; Công an tỉnh tổ chức Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân”; huyện Quản Bạ với Diễn đàn “Nghe dân nói, nói dân nghe” và Hội nghị “Đối thoại trực tiếp giữa Bí thư cấp ủy với cơ sở và cử tri các cấp”. Cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện các quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 24.10.2018 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho nhân dân trong giải quyết công việc và Quyết định số 1829/QĐ-UBND, ngày 7.9.2018 của UBND tỉnh về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh. Qua đó, giúp các cơ quan triển khai thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử gắn với các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 được triển khai thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Các cơ quan truyền thông của tỉnh như: Báo Hà Giang, Đài PT - TH tỉnh duy trì thường xuyên chuyên mục “Kể chuyện về Bác”; “Học tập và làm theo Bác”, ký sự “Hành trình theo chân Bác”; ghi hình, in sao và gửi đĩa DVD bài nói của GS.TS Hoàng Chí Bảo về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề hằng năm cho các cấp ủy trực thuộc làm tư liệu tuyên truyền...

Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt được tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng. Toàn tỉnh có 1 tập thể, 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 114 tập thể và hộ gia đình, 108 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Ở cấp huyện và tương đương có hơn 1.800 tập thể và cá nhân, hộ gia đình được biểu dương, khen thưởng.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

Theo http://www.baohagiang.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website