Đưa việc học và làm theo Bác trở thành phong trào sâu rộng

Ngay sau khi Chỉ thị 05 được ban hành, cùng với cả nước, tỉnh Yên Bái tập trung tổ chức quán triệt học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; kịp thời xây dựng, ban hành chương trình hành động và các văn bản triển khai thực hiện đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm từ tỉnh đến cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từng cán bộ, đảng viên. Cùng với đó duy trì thường xuyên việc đưa Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 vào nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan, đơn vị…

 

UBND huyện Văn Yên (Yên Bái) tuyên dương các điển
hình học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Ngọc Sơn

Nhờ đó đến nay, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức gắn liền với nhiệm vụ chính trị và chủ đề trọng tâm hằng năm đã tạo được những điểm nhấn, trong đó việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chỉ tính từ năm 2016 đến 2019, toàn tỉnh Yên Bái đã có trên 1.908 tập thể và 2.086 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đa số các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng đã có nhiều cố gắng trong việc học tập, làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và có sự lan tỏa tích cực trong phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan, đơn vị, địa phương, được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ghi nhận, biểu dương.

Đến nay đã có 180 tập thể, 244 cá nhân điển hình tiên tiến được các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tuyên dương, khen thưởng và 35 tập thể, 25 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu được Tỉnh ủy khen thưởng.

Các điển hình tiên tiến có mặt trên các lĩnh vực, địa bàn, tạo sức lan tỏa trong xã hội, góp phần đẩy mạnh các phong trào yêu nước, tác động tích cực, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được cấp Trung ương ghi nhận và đánh giá cao. Điển hình như đồng chí Lê Thị Lụa - Bí thư Đảng ủy xã Việt Thành, huyện Trấn Yên - một trong những người được vinh danh tại Triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 Mô hình “Ngày thứ 7 cùng dân” của Huyện ủy Mù Cang Chải
đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia. Ảnh: Đức Toàn

Hay như việc thực hiện kế hoạch "Ngày thứ 7 cùng dân” năm 2019 và 2020 với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Bước đầu triển khai thực hiện cho thấy, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đã cơ bản xác định được nội dung, nhiệm vụ thiết thực, khả thi với thời gian, địa điểm, đối tượng cụ thể; bám sát vào những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao liên quan trực tiếp đến người dân, trên tinh thần huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng đồng hành với nhân dân trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Có thể thấy, việc những phong trào thi đua yêu nước, những mô hình, điển hình tiên tiến đang được hình thành, phát triển và nhân lên tại nhiều địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh Yên Bái, sẽ là động lực quan trọng để người dân Yên Bái chung sức đồng lòng vượt lên khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

H.Giang (tổng hợp)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website