Điểm sáng trong học tập và làm theo Bác

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các văn bản chỉ đạo của huyện Tam Đường, Đảng bộ xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc, xây dựng kế hoạch thực hiện toàn khóa và hằng năm xác định rõ nội dung và phương thức phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chuyên đề hàng năm từ năm 2017 đến năm 2022, Đảng bộ xã tổ chức được 10 hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề, với tổng số 1.223 lượt người tham gia.

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết quả thực hiện của các cấp ủy Đảng, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương trên hệ thống loa truyền thanh của 15/15 bản. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách, theo dõi, chỉ đạo thực hiện ở từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, các bản, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện. Do đó, việc học tập và làm theo trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, gắn bó, phục vụ Nhân dân, “nói đi đôi với làm”. Tăng cường vai trò lãnh đạo của chi bộ nông thôn trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trong 5 năm (từ năm 2017 đến 2021) UBND xã và bộ phận “Một cửa” đã tiếp công dân 14.854 lượt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tiếp công dân 2 buổi/tháng... thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình, phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

 

 Cán bộ, đảng viên xã Bình Lư (huyện Tam Đường) học tập chuyên đề toàn khóa và năm 2022.

Việc triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác được gắn sát với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính và được lồng ghép với các phong trào thi đua, cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị gắn với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Giảm nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước-đảm việc nhà”...

Các hoạt động văn hóa - xã hội được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân được triển khai thực hiện tốt, năm 2021 đã khám và cấp phát thuốc cho 11.019/10.700 lượt người đạt 103% kế hoạch.

Qua thực tiễn xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu như: mô hình trồng rau bản Tân Bình, Hưng Bình; trồng chuối trên 20ha tại cánh đồng Bình Lư; "Phát triển sản phẩm nông nghiệp sản xuất lúa hàng hóa tập trung giống lúa LY2099 với quy mô 45,5ha tại 3 bản: Nà Phát, Pa Pe, Nà Đon....

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã vận động Nhân dân bản Thống Nhất, Km2, Nà San, Nà Đon hiến 7.700m2 đất để thực hiện các công trình phúc lợi. Nhân dân bản Thống Nhất hiến đất tự mở nền đường nội đồng với tổng kinh phí tự đóng góp 13,5 triệu đồng. Vận động Nhân dân bản Nà Cà thực hiện phong trào điện sáng nông thôn, tổng chiều dài đường dây 1,2km, với 22 cột, 40 bóng, tổng kinh phí 33 triệu đồng.

Đồng chí Vàng Văn Ngọc - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy cho biết: Học tập và làm theo Bác đã tạo sự lan tỏa, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Bình quân lương thực đầu người toàn xã năm 2021 đạt 710kg/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm. Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, hiện nay tiếp tục duy trì 19/19 tiêu chí nông thôn mới, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo lộ trình. Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ có 12 tập thể, 18 cá nhân, 06 hộ gia đình được UBND huyện tặng Giấy khen, 01 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, Đảng ủy, UBND xã đã biểu dương khen thưởng 8 tập thể, 42 cá nhân, 5 hộ gia đình điển hình, tiêu biểu.

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, Đảng bộ xã xác định: tập trung chỉ đạo “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đề ra các giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của xã gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhất là với thế hệ trẻ. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, bổ sung, điều chỉnh những nội dung về chuẩn mực đạo đức của cơ quan, các đơn vị, đảm bảo cụ thể, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, phù hợp với từng đối tượng. Kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tổ chức biểu dương và đề xuất biểu dương, khen thưởng.

Tin tưởng rằng với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp, xã Bình Lư sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, xây dựng Bình Lư ngày càng phát triển.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website