Giữ vững niềm tin nơi đầu sóng - Kỳ đầu: Vành đai thép trên biển

 Nhà giàn DK1. Ảnh: Võ Minh Thắng (Vùng 2 Hải quân)

Đóng quân trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, CBCS Tiểu đoàn DK1 đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện “Nói đi đôi với làm”, “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” đã giúp toàn đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nghiêm Xuân Thái, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, cho biết: Để có nhiều cách làm hay, sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn DK1 đã quán triệt sâu sắc Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cấp ủy các cấp chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để. Viết đăng ký quyết tâm thực hiện tu dưỡng rèn luyện đảng viên theo gương Bác của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đơn vị được gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phút thư giãn của lính Nhà giàn. Ảnh: Quang Tiến (Báo Hải quân)

Việc học tập và làm theo Bác đã thấm sâu vào nhận thức, tư tưởng, hành động và trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi CBCS trong đơn vị. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đã và đang được thực hiện ở Ban chỉ huy Tiểu đoàn DK1 và các Nhà giàn, như: “Tự soi, tự sửa”, “Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Bộ đội Nhà giàn DK1 làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”...

Cũng theo Thượng tá Nghiêm Xuân Thái: Đơn vị đã đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nội dung sinh hoạt thường kỳ của các Chi bộ, nhất là ở các Chi bộ Nhà giàn. Đây là biện pháp hiệu quả góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng. Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký học tập và làm theo Bác; kết quả thực hiện các nội dung đăng ký là tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, khen thưởng và bố trí, đề bạt, sử dụng cán bộ hằng năm. Việc học tập và làm theo Bác còn được gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới.

Học và làm theo Bác qua đọc báo ở Nhà giàn DK1. Ảnh: Quang Tiến (Báo Hải quân)

Ở Tiểu đoàn DK1, công tác tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo Bác được triển khai sâu rộng, với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Cùng với việc chỉ đạo, hướng dẫn toàn đơn vị tổ chức học tập các chuyên đề  học tập và làm theo Bác về phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, gương “Người tốt, việc tốt” được nhân rộng và lan tỏa trong toàn đơn vị. Qua đó, làm cho mỗi CBCS, nhất là các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ tại các nhà giàn có thêm bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh.

Thiếu tá Lê Đình Tiến, Chính trị viên Nhà giàn DK1/19, cho biết: Chi bộ, Ban chỉ huy Nhà giàn DK1/19 gắn việc học tập và làm theo Bác với tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII) là nội dung phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Xây dựng kế hoạch của đơn vị, triển khai cho từng cá nhân đăng ký nội dung học tập và làm theo, cuối tháng báo cáo quá trình thực hiện. Tiếp đó, cấp ủy đánh giá kết quả và nhận xét từng nội dung đã làm được của tập thể, từng cá nhân đảng viên. Qua việc tự kiểm điểm và góp ý của tập thể hằng tháng, các đảng viên thấy được những điểm thực hiện chưa tốt, kịp thời điều chỉnh, sửa chữa. Trên cơ sở đó, rút kinh nghiệm và có những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện các tháng tiếp theo.

Nét nổi bật ở Tiểu đoàn DK1, đó là: Từ các đồng chí cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp đến mỗi đảng viên luôn đề cao trách nhiệm nêu gương theo quy định của Trung ương. Mỗi người tích cực tu dưỡng, rèn luyện theo 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ”; tự giác sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (khóa XI), khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thực tế cho thấy, cán bộ, đảng viên ở Tiểu đoàn DK1 và các nhà giàn luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, thực hiện nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm có hiệu quả. Đồng thời thường xuyên sâu sát, gần gũi, quan tâm, chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội để giải quyết kịp thời tư tưởng, vướng mắc, lấy hành động làm bài học thực tiễn để giáo dục chiến sĩ. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, đơn vị vừa huấn luyện chiến đấu, vừa phòng, chống dịch trong thời gian dài nhưng 100% CBCS an tâm tư tưởng, xác định tốt quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Học và làm theo Bác, luôn là điểm tựa, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho mỗi CBCS Tiểu đoàn DK1 nơi đầu sóng, ngọn gió. Ở nơi đó, những Nhà giàn DK1 đã làm nên “Vành đai thép” bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website