Huyện Tân Lạc: Thiết thực học tập và làm theo Bác Hồ

Học tập và làm theo lời Bác Hồ, cán bộ, đảng viên xã Đông Lai (Tân Lạc) nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong phụ vụ nhân dân.

Cùng Bí thư Đảng ủy xã Phong Phú Bùi Thị Khuyên, chúng tôi về xóm Lũy Ải. Đi qua cây cầy nhỏ bắc ngang dòng suối Ải là tới xóm. Bao quanh xóm là những đồi bát úp, phía trước là ruộng bậc thang trồng lúa nước, phía sau là các triền đồi thấp, những ngôi nhà sàn truyền thống của người Mường thấp thoáng sau rặng tre, tán cây ăn quả. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Có được cảnh quan của xóm Lũy Ải hôm nay có sự đóng góp lớn của trưởng xóm Bùi Văn Trần.

Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở xóm được cụ thể hóa qua sự nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thấm nhuần tinh thần đó, Trưởng xóm Bùi Văn Trần luôn đi đầu thực hiện và tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Cùng với chi hội phụ nữ xóm, ông Bùi Văn Trần đã vận động Nhân dân xây dựng mô hình "xóm kiểu mẫu”, "gia đình kiểu mẫu” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM); xây dựng mô hình "Gia đình hạnh phúc thực hiện 3 sạch gắn với du lịch cộng đồng”. Trước những hiệu quả mô hình đem lại, xã Phong Phú đã thực hiện nhân rộng ra các xóm với 100% hộ dân cam kết xây dựng mô hình; Trưởng xóm Bùi Văn Trần trở thành điển hình của huyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Còn với Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Đông Lai, Chỉ thị số 05-CT/TW được cụ thể hóa bằng việc phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” đến đông đảo cán bộ, hội viên, động viên CCB trên địa bàn thi đua phát triển kinh tế, gương mẫu trong xây dựng xã NTM nâng cao. Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, cán bộ, hội viên đã đóng góp hàng trăm ngày công, hiến hàng vạn m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Đồng thời quyên góp ủng hộ 40 triệu đồng làm nhà văn hóa; tiền và ngày công xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội… Với những việc làm ý nghĩa đó, Hội CCB xã Đông Lai là tập thể điển hình trong học tập và làm theo Bác của huyện.

Nhiều năm qua, BTV Huyện ủy Tân Lạc luôn kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Quán triệt sâu sắc Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", BTV Huyện ủy đã yêu cầu cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc tiến hành rà soát, bổ sung nội dung kết luận vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

BTV Huyện ủy cũng đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị xác định rõ các nội dung đột phá, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện. Nhiều cơ quan, đơn vị thể hiện sự năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện chỉ thị bằng nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả.

Phát huy kết quả đạt được, BTV Huyện ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”. Để việc triển khai đạt hiệu quả cao, theo đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bùi Thị Thương, thời gian tới, huyện tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận, các chuyên đề học tập và làm theo Bác hàng năm…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website