Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa: Nhiều điển hình trong học tập và làm theo Bác


Công nhân Viễn thông Thanh Hóa (VNPT) khắc phục sự cố liên lạc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong đêm.

Tại Viễn thông Thanh Hóa, khi Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 8-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên và nhân viên đã tạo nên những chuyển biến tích cực trên mọi mặt hoạt động của đơn vị. Hằng năm, có 100% tập thể các chi bộ trực thuộc (37 chi bộ, đến tháng 8-2020 còn 33 chi bộ) và 100% cán bộ, đảng viên (trên 400 người, chiếm tỷ lệ trên 45% tổng số lao động của doanh nghiệp) tham gia xây dựng, đăng ký kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng số việc đã được đăng ký “làm theo Bác” gồm 520 việc đối với tập thể và 5.250 việc đối với cá nhân. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào chương trình hành động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tốc độ tăng trưởng doanh thu các dịch vụ chính bình quân đạt 6,4%, đạt mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020; xét cả giai đoạn, doanh thu tăng trưởng 28,2%.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Viễn thông Thanh Hóa quan tâm, giai đoạn 2016-2020 giới thiệu trên 200 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, xét kết nạp 111 đảng viên, hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển đảng viên. Từ năm 2016 đến nay, đã có 10 tập thể, 20 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng. Năm 2021, toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ Viễn thông Thanh Hóa là một trong những tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có những thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng được khen thưởng trong dịp này, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh còn có nhiều tổ chức cơ sở đảng và đơn vị tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, việc thực hiện Chỉ thị 05 những năm qua được đảng bộ gắn với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Qua xây dựng các chuẩn mực, tiêu chí học tập và làm theo Bác, đã góp phần xây dựng người cán bộ kiểm sát, ngành kiểm sát kiểu mẫu. Ngoài ra, gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), hoạt động của các chi bộ trong đảng bộ, từng bước đổi mới đáp ứng yêu cầu và điều kiện thực tiễn. Trong mỗi giai đoạn, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh luôn có những điển hình tiên tiến mang tinh thần học Bác, làm theo Bác để trở thành cán bộ gương mẫu, tận tuỵ phục vụ Nhân dân, xây dựng nên tập thể vững mạnh, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xác định công tác quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 và các chuyên đề toàn khóa, hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, doanh nghiệp và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là giải pháp hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Các đảng bộ, chi bộ thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”; trong đó lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách để việc học tập và làm theo Bác ngày càng thêm thiết thực và bền vững. 

Bài và ảnh: Nguyễn Mai

Theo https://baothanhhoa.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website