Công an tỉnh Cao Bằng học và làm theo Bác

Tổ công tác Công an huyện Hà Quảng tuyên truyền pháp luật tại khu dân cư.

Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chỉ thị số 05, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định học và làm theo Bác là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công an các phòng, huyện, Thành phố tổ chức thực hiện. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị gương mẫu, tự giác đi đầu trong việc học và làm theo Bác;

Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, phong trào thi đua, cuộc vận động: “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… Qua đó, đã cấp phát 200 đĩa DVD, gần 1.600 cuốn sách, tài liệu về Chỉ thị số 05 đến công an các đơn vị làm tài liệu nghiên cứu, học tập và tuyên truyền.

Nét nổi bật trong học và làm theo Bác là sự kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” với “làm theo”, giữa quán triệt với hướng dẫn, động viên, tạo điều kiện để đảng viên, cán bộ, chiến sĩ tích cực, tự giác làm theo. Lực lượng an ninh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh vùng dân tộc, tôn giáo. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.

Hằng năm, Công an tỉnh mở hàng chục đợt cao điểm tấn công, trấn áp, xử lý tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Năm 2019, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 335 vụ/673 đối tượng, đạt 83,3%; phát hiện, bắt giữ 283 vụ/412 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy, thu giữ 186 bánh hêrôin, 2,37 kg côcain, 6.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tài liệu, vật chứng khác liên quan. 

Đặc biệt, Công an tỉnh triển khai thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phối hợp với các sở, ngành, UBND các cấp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Trong quá trình thực hiện luôn chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử và điều lệnh Công an nhân dân, qua đó xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an tận tụy, gương mẫu, kỷ cương, trách nhiệm, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả được chú trọng, như: Công an huyện Bảo Lạc thông qua việc thực hiện gắn phong cách làm việc của Bác trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác hướng về cơ sở, thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ gặp gỡ, tranh thủ sự giúp đỡ của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số giải quyết dứt điểm các vụ việc tại cơ sở. Chi đoàn Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức chương trình "cấp chứng minh nhân dân miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn"…

Qua 4 năm triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05, lực lượng Công an tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác được các cấp, ngành tuyên dương, khen thưởng. Trong đó, Bộ Công an tặng Bằng khen 1 tập thể; UBND tỉnh tặng Bằng khen 2 tập thể, 2 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen 23 tập thể, 110 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thanh Duyên

Theo http://baocaobang.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website