Thụy Lôi chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình điểm trong học và làm theo Bác

Đường hoa nông thôn mới tại xã Thụy Lôi (Kim Bảng).

Thực hiện Chỉ thị 05, thời gian qua, Đảng ủy xã Thụy Lôi đặc biệt coi trọng việc xây dựng, triển khai và nhân rộng mô hình điểm. Năm 2017, Đảng ủy xã xây dựng 02 mô hình điểm: “Học tập và làm theo tư tưởng Bác về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng” tại Chi bộ 7 và “Học tập và làm theo phong cách diễn đạt của Bác về cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực” tại Chi bộ 10.

Năm 2018, có 03 mô hình mới là Chi bộ Cơ quan “Học tập và làm theo phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị”; Chi bộ 7 “Học tập và làm theo phong cách nói đi đôi với làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội” và Chi bộ 9 “Học tập và làm theo phong cách lãnh đạo tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

Năm 2019, Chi bộ thôn Trung Hòa xây dựng, thực hiện mô hình “Học tập và làm theo phong cách nói đi đôi với làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”; Chi bộ thôn Hồi Trung “Học tập và làm theo phong cách lãnh đạo tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” và  Chi bộ Trường Mầm non xây dựng thực hiện mô hình “Vì học sinh thân yêu”.

Kết quả từ việc thực hiện các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực về hành động của các thôn, xóm, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác, thường xuyên học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ. Đáng chú ý, mô hình về “Học tập và làm theo phong cách diễn đạt của Bác về cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực” không những được duy trì từ năm 2017 tại Chi bộ 10 mà còn được nhân rộng ra nhiều chi bộ khác trong toàn đảng bộ.

Đối với mô hình này, từ thôn, xóm cho đến xã trong khi tổ chức các hội nghị hay tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đều rất trọng tâm, ngắn gọn; người nghe dễ tiếp thu, dễ nhớ, dễ thực hiện; thực hiện nói ít làm nhiều, nói đi đôi với làm.

Để những việc làm theo Bác thực sự hiệu quả, không chạy theo số lượng, ba năm qua,  Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thụy Lôi đã tiến hành các cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện Chỉ thị 05 tại Chi bộ 2, 4, Trung Hòa và Chi bộ HTXDVNN. Kết quả giám sát cho thấy đảng viên các chi bộ tham gia học tập Chỉ thị 05 đầy đủ và nghiêm túc.

Sau học tập 100% đảng viên đăng ký làm theo các nội dung của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa”; “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, cấp ủy chi bộ đều đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề, biểu dương kịp thời những cá nhân thực hiện tốt, nhắc nhở những cá nhân còn hạn chế. Trong thời gian qua, không có đảng viên có biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; 100% đảng viên  chấp hành tốt các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thụy Lôi cho biết: Qua kiểm tra, giám sát không chỉ giúp nắm bắt cách thức tổ chức thực hiện, đánh giá được những kết quả đạt được mà Đảng ủy còn trực tiếp trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị còn lúng túng trong tổ chức thực hiện.

“Học tập và làm theo phong cách nói đi đôi với làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội” và “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thụy Lôi chú trọng tìm tòi và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả cao, khuyến khích đảng viên và nhân dân phát triển kinh tế hộ. Thực hiện chủ trương chuyển đổi đất canh tác khó khăn sang trồng cây ăn quả có múi, Chi bộ Hồi Trung tập trung lãnh đạo việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các cây trồng hàng hóa, trong đó định hướng chính là phát triển trồng cây ăn quả có múi. Cho đến nay, thôn có khoảng 80% diện tích đã được chuyển sang trồng các loại cây: bưởi, cam, vải, nhãn, mít.

Đồng chí Phan Văn Thủy, Bí thư Chi bộ Hồi Trung cho biết: Định hướng đã có nhưng hiện nhiều loại cây ăn quả còn trồng lẻ tẻ, chưa tập trung. Thôn đang tích cực tuyên truyền người dân trồng gọn vùng, tập trung quy mô lớn tiện cho việc thu hút đối tác về liên kết thu mua sản phẩm, để bà con không phải tự lo đầu ra. Những diện tích trồng sớm đã cho thu hoạch, giá trị cao hơn cấy lúa, bà con rất phấn khởi.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền cho biết thêm: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian qua đã trở thành công việc thường xuyên của các chi bộ và mỗi đảng viên ở Thụy Lôi. Tuy nhiên, hiện nay các mô hình điểm, gương điển hình nhân rộng còn ít. Khắc phục hạn chế này, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của Chỉ thị 05; nâng cao trách nhiệm, phương pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách khoa học. Chỉ đạo các chi bộ, các ngành, đoàn thể thực hiện mô hình điểm gắn với nội dung các chuyên đề, thực tế tại đơn vị làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thanh Bình

Theo https://www.baohanam.com.vn

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website