Chuyển biến từ Chỉ thị 05 ở Pá Hu

 Một buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn Tà Tầu, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu.

Là xã vùng cao của huyện Trạm Tấu, những năm qua, nhờ chú trọng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” không những giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà còn góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên và đặc biệt quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, từ năm 2017 đến nay, thực hiện hướng dẫn của Huyện ủy về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Đảng ủy xã Pá Hu chỉ đạo cấp ủy trực thuộc, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

Các bản cam kết, kế hoạch cá nhân đã thể hiện rõ những nội dung đăng ký phấn đấu, rèn luyện; đã cụ thể hóa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị để đề ra hướng khắc phục, sửa chữa các hạn chế, khuyết điểm của cá nhân và tập thể đã được chỉ ra trong quá trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khóa XII.

Cùng với đó, Đảng ủy xã Pá Hu đã chỉ đạo 100% chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư vào nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan, đoàn thể.

Ông Giàng A Sinh - Bí thư thôn Chi bộ Tà Tầu cho biết: "Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, nội dung tại các buổi sinh hoạt chi bộ, chúng tôi đều tập trung thảo luận những vấn đề sát với tình hình của Chi bộ thôn. Các đồng chí đảng viên đều gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết, dân chủ”.

Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, đến nay việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Pá Hu đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của các chi bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. 

Ông Thào A Trư - Bí thư Đảng bộ xã Pá Hu cho biết: "Học tập và làm theo Chỉ thị 05, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ xã đều có lập trường vững vàng, gương mẫu tự giác rèn luyện, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ được phân công, đúng thẩm quyền… nên chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, của các tổ chức, đoàn thể được nâng lên; lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng có nhiều đổi mới, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền”.

Đến nay, Đảng bộ xã đã thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác một cách bài bản, nghiêm túc, có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Tiêu biểu như Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đặc biệt nhiều hộ gia đình đã xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, tiêu biểu như thôn Tà Tầu có mô hình chăn nuôi của gia đình ông Thào A Kỷ, ông Sùng A Chu ở thôn Tà Tầu với quy mô 10 con trâu, bò; mô hình chăn nuôi lợn của hộ gia đình ông Thào A Nủ quy mô 20 con lợn thịt và 3 con lợn nái…

Theo đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Có thể thấy việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ xã Pá Hu qua hơn 5 năm đã có bước chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Qua đánh giá, phân xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm, 100% số chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng vững mạnh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, đem lại niềm tin tưởng trong  nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website