Bản Nậm Manh học và làm theo Bác

Bản Nậm Manh có 127 hộ, 667 nhân khẩu, Chi bộ bản có 22 đảng viên. Để việc học tập và làm theo Bác thực sự lan tỏa sâu rộng trong chi bộ, đảng viên và Nhân dân, Chi bộ bản thường xuyên tổ chức quán triệt các chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc triển khai học tập và làm theo Bác tiếp tục được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như: kể chuyện về Bác trong các buổi họp chi bộ, họp bản. Ở bản, mỗi đảng viên là hạt nhân của công tác tuyên truyền đến quần chúng Nhân dân.

Ngoài ra, việc triển khai các nội dung học tập và làm theo Bác hiện nay ở bản Nậm Manh còn được gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chi bộ thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát đảng viên và vận động người dân thực hiện các nội dung học và làm theo Bác được triển khai hàng năm. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của bí thư chi bộ, đảng viên.

Đối với mỗi người dân, học tập Bác đã giúp bà con phát huy tinh thần đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm để thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua, đẩy lùi suy thoái đạo đức lối sống trong cộng đồng dân cư.

  

Người dân bản Nậm Manh tham gia vệ sinh, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Vàng Văn Phiêng - Bí thư Chi bộ bản Nậm Manh cho biết: Thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác, từ nhiều năm qua công tác tuyên truyền, vận động đảng viên và quần chúng Nhân dân được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Cũng từ học Bác, người dân trong bản từng bước nâng cao nhận thức về pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ đó an ninh chính trị được đảm bảo. Nỗ lực phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở bản đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2022, chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Làm theo lời của Bác, đảng viên trong Chi bộ bản Nậm Manh luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công việc, mỗi người luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy vì Nhân dân phục vụ. Với những khuyết điểm, hạn chế của bản thân biết tự nhìn nhận, khắc phục. Trong các cuộc họp, tất cả đảng viên đều thẳng thắn nêu ý kiến đóng góp nhằm giúp đồng chí của mình tiến bộ.

Với quần chúng Nhân dân, học Bác là ra sức thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo cũng như xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân trong bản không ngừng được cải thiện. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm xuống còn dưới 20%, thu nhập bình quân đạt hơn 25 triệu đồng/người/năm. Hình ảnh những ngôi nhà khang trang, đường bản được bêtông sạch sẽ đã khẳng định sự ấm no của bà con dân bản.

Ngoài ra, qua học và làm theo Bác tinh thần đoàn kết của người dân được nâng cao, phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được hưởng ứng nhiệt tình. Trong năm 2022, qua bình xét bản đã có hơn 85% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, bản 2 năm liền đạt danh hiệu bản văn hóa.

Sự đổi thay rõ rệt nhất là các mô hình như: “tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”; "tổ an ninh tự quản”, "trồng cây xanh quanh bản", "đường điện thắp sáng nông thôn" được duy trì và đem lại những đổi thay tích cực trong cuộc sống của người dân. Nhiều hộ trong bản thực hiện di dời chuồng trại gia súc xa nhà đảm bảo ổn định phát triển chăn nuôi vừa đảm bảo vệ sinh môi trường. Thông qua các mô hình phát huy được vai trò tự quản của Nhân dân trong giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường. Các hủ tục dần được xóa bỏ; an ninh trật tự trong bản đảm bảo để Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

Chi bộ bản chủ động tuyên truyền, vận động Nhân dân sử dụng có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước. Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là việc cơ giới hóa trong nông nghiệp, chuyển đổi những diện tích đất nương kém hiệu quả sang trồng loại cây nông nghiệp khác để nâng cao thu nhập cho người dân. Toàn bản hiện có trên 20ha lúa nước, đàn gia súc phát triển lên đến hơn 500 con; trong đó trâu, bò trên 200 con. Loại cây trồng chủ lực đem lại thu nhập cao nhất được bà con triển khai trồng là cây quế với diện tích khoảng 15ha.

Đồng chí Khổng Văn Thành - Bí thư Đảng ủy xã Nậm Manh cho biết: Chi bộ bản Nậm Manh là một trong những chi bộ điển hình trong triển khai học tập và làm theo Bác của xã. Từ học và làm theo Bác đã góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng ngày một tốt hơn. Đặc biệt là ý thức tự vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước được thể hiện rõ nét.

Trong thời gian tới, Chi bộ bản Nậm Manh sẽ tích cực triển khai mạnh mẽ hơn nữa việc học tập và làm theo Bác; để việc học và làm theo Bác có sức lan toả vào thực tiễn cuộc sống nhiều hơn nữa, trở thành nét sinh hoạt tư tưởng, hình thức hoạt động văn hoá sâu rộng trong chi bộ và Nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website