Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình: Học và làm theo Bác

 Cán bộ, đảng viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình thường xuyên học tập nghị quyết qua phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Theo đồng chí Phạm Mạnh Tính, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND thành phố: Thời gian qua, Chi bộ thường xuyên quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, đảng viên; lấy 5 đức tính mà Người đã dạy cán bộ ngành kiểm sát để xây dựng thành chuẩn mực đạo đức áp dụng đối với cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành công việc hàng ngày gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt phương châm “học” đi đôi với “làm theo”. Hàng năm, mỗi cán bộ, đảng viên đều đăng ký việc làm cụ thể trong học và làm theo Bác, trong đó chú trọng việc làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực như: tận tụy, trách nhiệm với công việc; đề cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; đổi mới tác phong, lề lối làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường đoàn kết nội bộ; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực... Kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được coi là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên hàng năm.

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Bác, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên Viện KSND thành phố không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chị Bùi Lan Anh, Bộ phận hình sự kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự chia sẻ: Quan trọng nhất đối với cán bộ ngành kiểm sát là không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ bằng cách tích cực, chủ động nghiên cứu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình. Vì vậy, ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tôi thường dành thời gian nhất định để nghiên cứu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, trong năm qua, tập thể cán bộ, kiểm sát viên Viện KSND thành phố đã triển khai thực hiện hiệu quả các khâu công tác. Trong đó đã chủ động kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nắm chắc tiến độ giải quyết tin, bảo đảm việc giải quyết có căn cứ, đúng pháp luật. Đối với những tin phức tạp, kiểm sát viên luôn phối hợp chặt chẽ với điều tra viên, kịp thời đề xuất với lãnh đạo hướng giải quyết. Do đó, tỷ lệ giải quyết tin báo tội phạm đạt 93,5%, vượt chỉ tiêu 3,5%, không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội. Đội ngũ kiểm sát viên luôn bám sát quá trình điều tra đối với từng vụ án được phân công, chủ động báo cáo lãnh đạo những khó khăn, vướng mắc để bàn biện pháp giải quyết; đề ra yêu cầu điều tra kịp thời, chính xác, bảo đảm việc điều tra phải khách quan, toàn diện, đầy đủ, chính xác, đúng pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Các vụ án đã được đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, được dư luận quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Chất lượng kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử được nâng lên. Không có bản án bị tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra hoặc xét xử lại do có trách nhiệm của viện kiểm sát. Năm 2022, Viện KSND thành phố đã phối hợp xác định 19 vụ án trọng điểm (vượt 10 vụ); lựa chọn 2 phiên tòa xét xử trực tuyến toàn ngành; tổ chức 24 phiên tòa số hóa hồ sơ và rút kinh nghiệm, thực hiện 3 phiên tòa xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật. Công tác kiểm sát tư pháp trong lĩnh vực dân sự có nhiều đổi mới, tiến bộ. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự được chú trọng, trong năm đã thụ lý kiểm sát 1.429 việc/409,5 tỷ đồng; tỷ lệ giải quyết thi hành án dân sự giải quyết xong trên tổng số việc có điều kiện thi hành án đạt 86,5% về việc, 46,6% về tiền; tăng 6,5% về việc, tăng 15% về tiền so với năm 2021. Ngoài ra, cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị còn tích cực đầu tư, tìm tòi nghiên cứu và áp dụng các sáng kiến, giải pháp hữu ích để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ. Năm 2022 có 9 đồng chí đăng ký sáng kiến, áp dụng vào thực tiễn thực hiện công tác kiểm sát; trong đó có 2 sáng kiến được công nhận là sáng kiến cấp cơ sở.

Với việc tổ chức thực hiện hiệu quả việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và lời dạy của Người đối với cán bộ ngành kiểm sát, năm 2022, Viện KSND thành phố đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ, một số chỉ tiêu vượt xa so với kế hoạch; đóng góp tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website